Trouver un financement en ligne

1

Devenir membre


S'enregistrer sur crowdfunding.bolero.be, voici comment ça se passe.

2

Cochez !

Acceptez les conditions générales et additionnelles pour les entreprises de Bolero Crowdfunding.

3

Introduisez votre demande de crowdfunding via la plateforme.

4

Oui ?


L'équipe Bolero Crowdfunding analyse votre demandeDemande approuvée ? Démarrez votre campagne !

5

Concluez des contrats d'investissement avec vos investisseurs.

6

Financement terminé !


Le projet atteint le montant cible.

Votre projet de crowdfunding n'a pas atteint le montant cible ?
 • Votre campagne est clôturée.
 • Démarrez une nouvelle campagne !
 • 7

  Au travail avec votre financement


  Recevez votre financement, émettez des titres et réalisez votre business plan !

  8

  Respectez vos rendez-vous !

  Tenez vos investisseurs au courant et payez vos intérêts ou dividendes.

  9

  Exit ?


  Par la vente d'actions OU
  le remboursement d'obligations OU
  la conversion d'actions ou le rachat d'obligations subordonnées.

  L’atout de l’inspiration ? Inscrivez-vous et attirez l’attention des investisseurs potentiels sur votre « next big thing » via Bolero Crowdfunding.

  Placement privé jusqu'à 5 millions d'euros maximum

  À la recherche d'un financement par le biais de placements privés ?

  Vous souhaitez lever plus de 100.000 euros ? Bolero Crowdfunding vous offre la possibilité de le faire par le biais de placements privés.

  Intéressé ?

  Contactez-nous

  De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot info@crowdfunding.bolero.be (+32 2 303 33 00) en/of ombudsman@ombudsfin.be.