Veelgestelde vragen

 • 1
 • 2 (current)
 • 3

Er bestaan verschillende soorten crowdfunding. Zo zijn er: donaties (de 'backer' doet een schenking), beloning (de 'backer' krijgt een beloning zoals t-shirts, korting op producten e.d.) en financiële crowdfunding.
 

Bolero Crowdfunding biedt financiële crowdfunding aan onder de vorm van obligaties. Dat betekent dat een investeerder intekent op een obligatie of achtergestelde obligatie van een onderneming. In ruil voor zijn investering krijgt de investeerder een financiële tegenprestatie.

Kan ik met mijn Bolero-rekening inloggen op Bolero Crowdfunding?

Bolero Crowdfunding is een apart platform naast Bolero. U heeft uw Bolero klantnummer dus niet nodig om aan te loggen op Bolero Crowdfunding, maar u kan wel zeer eenvoudig en gratis lid worden van Bolero Crowdfunding.

Moet ik mijn identiteitsgegevens opnieuw bezorgen?

Wanneer u een investering doet via Bolero Crowdfunding zullen uw identiteitsgegevens opgevraagd worden. Als u al Bolero-klant bent, kunt u uw Bolero-klantennummer bezorgen via administratie@bolerocrowdfunding.be en hoeft u uw identiteitsgegevens geen tweede keer te bezorgen.

Kan ik mijn Bolero-rekening gebruiken om te investeren?

Investeren via Bolero Crowdfunding kan via een overschrijving van een gewone zichtrekening bij om het even welke Belgische bank. Uw Bolero-rekening kan u niet gebruiken om te investeren via Bolero Crowdfunding.

In België bedraagt het wettelijke maximum 5.000 euro per investeerder voor crowdfundingcampagnes tot en met € 500.000.

Als de ondernemer een informatienota publiceert, bedraagt het maximum te investeren bedrag op BoleroCrowdfunding.be 25.000 euro.

Als  investeerder hebt u de mogelijkheid om in meerdere bedrijven te investeren. Het minimum investeringsbedrag hangt af van het project, maar in de meeste gevallen kunt u al investeren vanaf 100 euro.

Aangezien het gaat om bedrijven met een hoog risicoprofiel, moet u als investeerder enkel investeren met bedragen die u kunt missen. Het is ook aan te raden om uw investeringen te spreiden over verschillende bedrijven om uw risico wat in te perken.

De investeerder betaalt geen kosten voor de investering in een crowdfundingcampagne.

Voor ondernemers is de totale kost 4,5% op het opgehaalde bedrag.

Voor meer gedetailleerde informatie, surf naar tarieven

Investeren in crowdfunding campagnes is risicovol. Daarom moet u als potentiële investeerder eerst voor uzelf uitmaken of de financiële instrumenten aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform voor u geschikt zijn. De investeerder bepaalt dit best voordat hij investeert in een van de voorgestelde instrumenten en in functie van zijn eigen omstandigheden, onder meer in het licht van een gediversifieerde portefeuille. Hierbij is het belangrijk dat hij rekening houdt met een aantal risico's. Bolero Crowdfunding biedt een duidelijk overzicht van de risicofactoren voor de investeerder onder het motto #lnvestAware!

Bolero Crowdfunding, het financiële crowdfundingplatform van KBC Bank NV, werkt volgens het execution-only principe. Dat betekent dat Bolero Crowdfunding er zich voor rekening van investeerders toe beperkt om orders van investeerders te ontvangen en door te geven. Bolero Crowdfunding verstrekt met andere woorden geen gepersonaliseerd beleggersadvies.

De investeerder moet zich bewust zijn van de risico's verbonden aan dit type investeringen, voordat hij/zij in een crowdfundingproject investeert. Daarom biedt Bolero Crowdfunding onder meer een overzicht van de risicofactoren voor de investeerder onder het motto #InvestAware!

Bolero Crowdfunding is bovendien verplicht om bij de investeerders te polsen naar hun kennis en ervaring met het beleggen in start-ups en groeibedrijven, in navolging van de Europese richtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Dat gebeurt via een 'appropriatenesstest', ook 'beleggingskennis- en ervaringstest' genoemd. Aan de hand van de antwoorden op deze test, beoordeelt Bolero Crowdfunding of de investeringsopportuniteiten die het platform biedt, geschikt zijn voor u als investeerder.

U legt de beleggingskennis- en ervaringstest eenmalig af, wanneer u voor het eerst in een project investeert via Bolero Crowdfunding. Als uw kennis en ervaring wijzigt, dan kunt u de vragenlijst opnieuw doorlopen en updaten. Elke twee jaar herinnert Bolero Crowdfunding u er sowieso aan dat u de vragenlijst opnieuw moet doorlopen.

Als gebruiker van het Bolero Crowdfundingplatform, kan u op elk moment uw account opzeggen via een aangetekende brief aan de dienst Client Services op het volgende adres: KBC Bank NV, t.a.v. Bolero Crowdfunding, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De opzegging of beëindiging van uw account zal echter in geen geval afbreuk doen aan de door u verworven rechten en verplichtingen tijdens de duur van uw account.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van belastingen verschuldigd door particuliere beleggers met een woonplaats in België bij de inschrijving op financiële instrumenten uitgegeven via het Bolero Crowdfundingplatform. Voor gepersonaliseerd advies raadpleegt u best uw fiscale adviseur.

 

Voor gewone of achtergestelde Belgische obligaties geldt de volgende roerende voorheffing:

 • op uitkering van rente: 30% (RV)
 • bij inkoop door de emittent: 30% (RV) op het bedrag boven de inleg van de investeerder
 • bij secundaire verkoop: de gelopen rente wordt netto afgerekend. De meerwaarde* is belastingvrij, de minderwaarde is niet aftrekbaar.

 

Voor Belgische aandelen geldt de volgende roerende voorheffing:

 • op uitkering van rente: 30% (RV)
 • bij inkoop door de emittent: 30% (RV)
 • bij secundaire verkoop: geen roerende voorheffing van toepassing

 

*Externe factoren, zoals rating, marktrente, wisselkoers, valuta, enz. buiten beschouwing gelaten.

Als u wenst te investeren in een crowdfundingproject kan u onder andere kiezen voor de betaalmethode KBC Touch.

De maximumlimiet voor betalingen met de geheime code (in KBC Touch en/of KBC Mobile) is 2.500 euro per dag. Wilt u een groter bedrag overschrijven? Dan hebt u uw bankkaart en kaartlezer nodig.

Wenst u meer dan 2.500 euro te investeren en krijgt u de melding dat uw limiet bereikt is? Dan kan u dat via de instellingen van KBC Touch aanpassen. Hier kan u meer info terugvinden.

 • 1
 • 2 (current)
 • 3