Veelgestelde vragen van ondernemers

Hieronder vind je een overzicht van een aantal veelgestelde vragen door ondernemers.

1. Wie is Bolero Crowdfunding?  

2. Welk type crowdfunding biedt Bolero Crowdfunding aan?

3. Wat zijn de minimum- en maximumbedragen die je als een ondernemer kan ophalen via Bolero Crowdfunding? 

4. Is crowdfunding duurder dan een banklening?

5. Rekent Bolero Crowdfunding kosten aan? 

6. Wat zijn de risico's voor de ondernemer om crowdfunding in te zetten? 

7. Aan welke voorwaarden moet je bedrijf voldoen om in aanmerking te komen bij Bolero Crowdfunding?

8. Wat heb je nodig om je dossier te laten screenen? 

9. Wat is de doorlooptijd van een crowdfundingdossier?

10. Hoe stel ik een project voor aan Bolero Crowdfunding?

11. Hoe bereik ik Bolero Crowdfunding als ondernemer?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wie is Bolero Crowdfunding? 

KBC was de eerste bank en online broker ter wereld die in 2014 zelf een crowdfundinginitiatief startte. Via het Bolero Crowdfunding-platform brengt KBC ondernemend en investerend België met elkaar in contact om zo bij te dragen tot meer innovatie en ondernemerschap. 

2. Welk type crowdfunding biedt Bolero Crowdfunding aan?

Bolero Crowdfunding biedt enkel financiële crowdfunding aan onder de vorm van obligaties. Als investeerder teken je daarbij in op een obligatie of een achtergestelde obligatie van een onderneming. In ruil voor die investering krijgt de investeerder een financiële tegenprestatie. 

3. Wat zijn de minimum- en maximumbedragen die je als een ondernemer kan ophalen via Bolero Crowdfunding

In België moet een onderneming geen prospectus opstellen als het minder dan 5 miljoen euro wenst op te halen.  

Een ondernemer kan dan ook bij Bolero Crowdfunding een campagne starten vanaf 150.000 euro tot maximum 5 miljoen euro. 

4. Is crowdfunding duurder dan een banklening?

Crowdfunding is een alternatieve financieringsmethode en vormt dus geen goedkope manier om financiering op te halen. Crowdfunding is duurder dan bankleningen, omdat de interestvoet doorgaans hoger ligt dan die bij de bank. Bij een banklening zal je wel waarborgen moeten neerleggen en dat is bij crowdfunding niet het geval. Aangezien er daarom meer risico is voor de eindbelegger, wordt er ook een hogere rentevergoeding gevraagd.  

Maar dit type financiering heeft dan weer de extra troef dat als je het als ondernemer goed aanpakt. Dan kan het voor heel wat gratis publiciteit en marketing zorgen en heuse ambassadeurs opleveren voor je bedrijf.  

5. Rekent Bolero Crowdfunding kosten aan?

Voor ondernemers bedraagt de totale kost voor een crowdfundingcampagne tussen 4,5% en 7% op het opgehaalde bedrag. 1% daarvan wordt aangerekend na een positieve screening van je aanvraag onder de vorm van een up-front fee met een maximum van 5.000 euro. Na een geslaagde campagne wordt de totale kostprijs op het opgehaalde bedrag aangerekend verminderd met de al betaalde up-front fee. 

De Service Fee bij Bolero Crowdfunding bedraagt 0,35 % op het opgehaalde bedrag per lopend jaar voor de tussenkomst van Bolero Crowdfunding als paying agent. Die wordt eenmalig aangerekend voor de volledige looptijd bij de uitgifte van de obligatie, samen met de success fee.  

Bijkomende diensten zoals vertaling, copywriting, …. kunnen op aanvraag worden aangeboden. 

De investeerder betaalt geen kosten voor zijn/haar investering in een crowdfundingcampagne.

6. Wat zijn de risico's voor de ondernemer om crowdfunding in te zetten? 

Crowdfunding is een waardevolle, aanvullende financieringsoptie voor ondernemingen. Toch kent crowdfunding voor de ondernemer ook een aantal nadelen en risico's waar je je best bewust van bent voordat je aan de slag gaat. Bolero Crowdfunding heeft de belangrijkste risicofactoren voor de ondernemer op een rij gezet. 

  • De financiering van je onderneming met vreemd vermogen kan lastig worden, als je bedrijf onvoldoende geld oplevert om de lening tijdig terug te betalen. Dat kan in het ergste geval tot een faillissement leiden, waarbij je onderneming het risico van aansprakelijkheid loopt. 

  • Of je bedrijf het nu goed doet of niet, je zal op geregelde tijdstippen een bepaald bedrag aan rente moeten betalen. 

  • Op de vervaldag van de obligatie zal je het oorspronkelijke investeringsbedrag moeten terugbetalen aan de investeerders. Op dat moment is het mogelijk dat je moeilijkheden hebt om de terugbetaling te doen of om de obligatie te herfinancieren. 

  • Bolero Crowdfunding komt niet tussen bij het betalen van interesten of bij het terugbetalen van de investeerder op vervaldag of het organiseren van vergaderingen van obligatiehouders. De tijdige terugbetaling is de verantwoordelijkheid van de emittent. 

  • Bij het succesvol afronden van een crowdfundingcampagne, kan de bank bijkomend krediet verlenen aan de uitgever. Een obligatie uitgegeven via crowdfunding zal steeds ongewaarborgd zijn, terwijl een bank wel zekerheden kan vragen om het krediet toe te kennen. Daardoor kunnen de schuldeisers van de obligatie in rang van terugbetaling na de bank komen. 

7. Aan welke voorwaarden moet je bedrijf voldoen om in aanmerking te komen bij Bolero Crowdfunding? 

De onderneming moet een rechtspersoon naar Belgische recht zijn: BV, NV, CV  en een historiek hebben van minimum 2 jaar. Daarnaast moeten we een prognose ontvangen voor huidig boekjaar en de komende jaren (waaruit de terugbetalingscapaciteit blijkt). Een uitgeschreven businessplan moet je ook kunnen voorleggen. 

Je bedrijf wenst een bedrag op te halen tussen 150.000 euro en 5.000.000 euro. 

Je campagneaanvraag kan zijn voor een van de volgende doelen: ondersteuning bedrijfskapitaal, aankoop vastgoed, een groeiproject, bijdrage aan de financiering van een overname.  

Voor de investeerders is er een bruto interestvergoeding tussen 5% en 10%, afhankelijk van de OLO* op 10 jaar. 

*OLO 10 jaar is de Belgische staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar. De rentes op de OLO's met een looptijd van 10 jaar, worden vaak gebruikt als benchmark voor het rendement op alle obligaties (referentie-obligatielijn). 

8. Wat heb je nodig om je dossier te laten screenen? 

Vul een aanvraag in via de Bolero Crowdfunding website en bezorg ons o.a. volgende documenten:  

  • Interne jaarrekening van de laatste 2 boekjaren 
  • Prognose voor huidig boekjaar en komende jaren (waaruit terugbetalingscapaciteit blijkt) 
  • Uitgeschreven businessplan 

Zodra we de info ontvangen hebben, nemen onze business development managers contact met je op. Afhankelijk van het doel van je campagne kan Bolero Crowdfunding nog bijkomende info opvragen.

9. Wat is de doorlooptijd van een crowdfundingdossier?

Nadat je je aanvraag goed hebt ingediend, nemen onze business development managers contact met je op. Als jouw project interessant is, volgt een screeningsinterview. 

Je moet minstens een 8-tal weken rekenen om volledig de aanvraag te doorlopen.  

10. Hoe stel ik een project voor aan Bolero Crowdfunding?

Elke onderneming met groeiplannen kan bij Bolero Crowdfunding gratis en vrijblijvend een projectvoorstel indienen. Dat kan via het formulier op onze website, waarin je ons  alle info over je bedrijf, je team en je project kan bezorgen. Nadien contacteren we je om feedback te geven.  

Om je duidelijk uit te leggen hoe je best tewerk gaat om je aanvraag in te dienen, maakten we een handig filmpje waarin we het proces stap voor stap uitleggen... Aarzel zeker niet om ons te contacteren als je verdere vragen hebt.

11. Hoe bereik ik Bolero Crowdfunding als ondernemer?

Als je een project wil indienen, kan dat via het formulier op de website.  

Verder kan je geheel vrijblijvend contact opnemen met het Bolero Crowdfunding-team via info@crowdfunding.bolero.be of 02 429 00 32.