Veelgestelde vragen van investeerders

1. Wie is Bolero Crowdfunding?

2. Welk type crowdfunding biedt Bolero Crowdfunding aan? 

3. Hoe word ik lid van Bolero Crowdfunding?

4. Hoe kan ik investeren in een campagne van Bolero Crowdfunding?

5. Wat als ik al Bolero-klant ben?

6. Welke types van financiële instrumenten worden er via Bolero Crowdfunding aangeboden?

7. Wat zijn de minimum- en maximumbedragen die ik als investeerder kan beleggen in een onderneming?

8. Rekent Bolero Crowdfunding kosten aan?

9. Wat zijn de risico's voor de investeerder om te investeren in een crowdfundingproject?

10. Waarom moet ik als investeerder een appropriatenesstest afleggen?

11. Hoe kan ik mijn account bij Bolero Crowdfunding opzeggen?

12. Moet ik belastingen betalen op een investering bij Bolero Crowdfunding?

13. Hoe kan ik mijn limiet aanpassen voor betalingen via KBC Touch?

14. Tellen de aandelen en obligaties aangekocht via Bolero Crowdfunding voor de berekening van de effectentaks?

15. Wat als een emittent in default gaat?

16. Wat bij overlijden?

17. Kan ik voor mijn investeringen, uitgevoerd via Bolero Crowdfunding, een fiscaal voordeel genieten? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Wie is Bolero Crowdfunding?

Bolero-crowdfunding.be is het crowdfundingplatform van Bolero, het onlinebeursplatform voor beleg-het-zelvers van KBC. Op het platform brengt Bolero Crowdfunding ondernemers die op zoek zijn naar financiering in contact met investeerders.

2. Welk type crowdfunding biedt Bolero Crowdfunding aan? 

Er bestaan verschillende soorten crowdfunding. Zo zijn er: donaties (de 'backer' doet een schenking), beloning (de 'backer' krijgt een beloning zoals t-shirts, korting op producten e.d.) en financiële crowdfunding.

Bolero Crowdfunding biedt financiële crowdfunding aan onder de vorm van obligaties. Dat betekent dat een investeerder intekent op een obligatie of achtergestelde obligatie van een onderneming. In ruil voor zijn investering krijgt de investeerder een financiële tegenprestatie.

3. Hoe word ik lid van Bolero Crowdfunding?

Lid worden van Bolero Crowdfunding kan via de website  en is volledig gratis. Het duurt slechts twee minuten en je hebt er verder niets voor nodig.

Om je op weg te helpen maakten we een handig filmpje  waarin we stap voor stap uitleggen hoe je dit in orde brengt. Als je op de hoogte wil blijven van aankomende crowdlendingcampagnes of interesse hebt om te investeren, maar ook als je een ondernemer bent en een project vrijblijvend aan ons wil voorstellen moet je lid zijn van ons platform.

Vergeet niet om aan te geven dat je op de hoogte wil blijven, enkel dan krijg je de informatie over nieuwe campagnes ook per mail.

4. Hoe kan ik investeren in een campagne van Bolero Crowfunding?

We zetten onze investeerders graag goed op weg en leggen in dit filmpje stap voor stap het investeringsproces uit. Als je liever de uitgeschreven versie raadpleegt, dan kan dat hier in onze 'gids voor investeerders'. Best gebruikt je de browsers Chrome of Edge voor de beste perfomantie.

5. Wat als ik al Bolero-klant ben?

Kan ik met mijn Bolero-rekening inloggen op Bolero Crowdfunding?

Bolero Crowdfunding is een apart platform naast Bolero. U heeft uw Bolero klantnummer dus niet nodig om aan te loggen op Bolero Crowdfunding, maar u kan wel zeer eenvoudig en gratis lid worden van Bolero Crowdfunding.

Moet ik mijn identiteitsgegevens opnieuw bezorgen?

Wanneer u een investering doet via Bolero Crowdfunding zullen uw identiteitsgegevens opgevraagd worden. Als u al Bolero-klant bent, kunt u uw Bolero-klantennummer bezorgen via administratie@bolerocrowdfunding.be en hoeft u uw identiteitsgegevens geen tweede keer te bezorgen.

Kan ik mijn Bolero-rekening gebruiken om te investeren?

Investeren via Bolero Crowdfunding kan via een overschrijving van een gewone zichtrekening bij om het even welke Belgische bank. Uw Bolero-rekening kan u niet gebruiken om te investeren via Bolero Crowdfunding.

6. Welke types van financiële instrumenten worden er via Bolero Crowdfunding aangeboden?

Bij Bolero Crowdfunding kunt u investeren in obligaties en achtergestelde obligaties van kmo’s en middelgrote ondernemingen. 

Meer weten?

7. Wat zijn de minimum- en maximumbedragen die ik als investeerder kan beleggen in een onderneming?

In België bedraagt het wettelijke maximum 5.000 euro per investeerder voor crowdfundingcampagnes tot en met € 500.000.

Als de ondernemer een informatienota publiceert, bedraagt het maximum te investeren bedrag op BoleroCrowdfunding.be 25.000 euro.

Als  investeerder hebt u de mogelijkheid om in meerdere bedrijven te investeren. Het minimum investeringsbedrag hangt af van het project, maar in de meeste gevallen kunt u al investeren vanaf 100 euro.

Aangezien het gaat om bedrijven met een hoog risicoprofiel, moet u als investeerder enkel investeren met bedragen die u kunt missen. Het is ook aan te raden om uw investeringen te spreiden over verschillende bedrijven om uw risico wat in te perken.

8. Rekent Bolero Crowdfunding kosten aan?

De investeerder betaalt geen kosten voor de investering in een crowdfundingcampagne.

Voor ondernemers is de totale kost 4,5% op het opgehaalde bedrag.

Voor meer gedetailleerde informatie, surf naar tarieven

9. Wat zijn de risico's voor de investeerder om te investeren in een crowdfundingproject?

Investeren in crowdfunding campagnes is risicovol. Daarom moet u als potentiële investeerder eerst voor uzelf uitmaken of de financiële instrumenten aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform voor u geschikt zijn. De investeerder bepaalt dit best voordat hij investeert in een van de voorgestelde instrumenten en in functie van zijn eigen omstandigheden, onder meer in het licht van een gediversifieerde portefeuille. Hierbij is het belangrijk dat hij rekening houdt met een aantal risico's. Bolero Crowdfunding biedt een duidelijk overzichvade risicofactoren voode investeerder onder het motto #lnvestAware!

10. Waarom moet ik als investeerder een appropriatenesstest afleggen?

Bolero Crowdfunding, het financiële crowdfundingplatform van KBC Bank NV, werkt volgens het execution-only principe. Dat betekent dat Bolero Crowdfunding er zich voor rekening van investeerders toe beperkt om orders van investeerders te ontvangen en door te geven. Bolero Crowdfunding verstrekt met andere woorden geen gepersonaliseerd beleggersadvies.

De investeerder moet zich bewust zijn van de risico's verbonden aan dit type investeringen, voordat hij/zij in een crowdfundingproject investeert. Daarom biedt Bolero Crowdfunding onder meer een overzicht van de risicofactoren voor de investeerder onder het motto #InvestAware!

Bolero Crowdfunding is bovendien verplicht om bij de investeerders te polsen naar hun kennis en ervaring met het beleggen in start-ups en groeibedrijven, in navolging van de Europese richtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Dat gebeurt via een 'appropriatenesstest', ook 'beleggingskennis- en ervaringstest' genoemd. Aan de hand van de antwoorden op deze test, beoordeelt Bolero Crowdfunding of de investeringsopportuniteiten die het platform biedt, geschikt zijn voor u als investeerder.

U legt de beleggingskennis- en ervaringstest eenmalig af, wanneer u voor het eerst in een project investeert via Bolero Crowdfunding. Elke twee jaar herinnert Bolero Crowdfunding u er aan dat u de vragenlijst opnieuw moet doorlopen.

11. Hoe kan ik mijn account bij Bolero Crowdfunding opzeggen?

Als gebruiker van het Bolero Crowdfundingplatform, kan u op elk moment uw account opzeggen via een aangetekende brief aan de dienst Client Services op het volgende adres: KBC Bank NV, t.a.v. Bolero Crowdfunding, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De opzegging of beëindiging van uw account zal echter in geen geval afbreuk doen aan de door u verworven rechten en verplichtingen tijdens de duur van uw account.

12. Moet ik belastingen betalen op een investering bij Bolero Crowdfunding?

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van belastingen verschuldigd door particuliere beleggers met een woonplaats in België bij de inschrijving op financiële instrumenten uitgegeven via het Bolero Crowdfundingplatform. Voor gepersonaliseerd advies raadpleegt u best uw fiscale adviseur.

Voor gewone of achtergestelde Belgische obligaties geldt de volgende roerende voorheffing:

 • op uitkering van rente: 30% (RV)
 • bij inkoop door de emittent: 30% (RV) op het bedrag boven de inleg van de investeerder
 • bij secundaire verkoop: de gelopen rente wordt netto afgerekend. De meerwaarde* is belastingvrij, de minderwaarde is niet aftrekbaar.

Voor Belgische aandelen geldt de volgende roerende voorheffing:

 • op uitkering van rente: 30% (RV)
 • bij inkoop door de emittent: 30% (RV)
 • bij secundaire verkoop: geen roerende voorheffing van toepassing

*Externe factoren, zoals rating, marktrente, wisselkoers, valuta, enz. buiten beschouwing gelaten.

13. Hoe kan ik mijn limiet aanpassen voor betalingen via KBC Touch?

Als u wenst te investeren in een crowdfundingproject kan u onder andere kiezen voor de betaalmethode KBC Touch.

De maximumlimiet voor betalingen met de geheime code (in KBC Touch en/of KBC Mobile) is 2.500 euro per dag. Wilt u een groter bedrag overschrijven? Dan hebt u uw bankkaart en kaartlezer nodig.

Wenst u meer dan 2.500 euro te investeren en krijgt u de melding dat uw limiet bereikt is? Dan kan u dat via de instellingen van KBC Touch aanpassen. Hier kan u meer info terugvinden.

14. Tellen de aandelen en obligaties aangekocht via Bolero Crowdfunding voor de berekening van de effectentaks? 

Nominatieve effecten, voor zover ze niet worden gehouden op een effectenrekening, vallen niet in scope van de taks. Nominatief betekent dat de natuurlijke persoon rechtstreeks als houder van het effect ingeschreven staat in het naamregister bij de emittent. Dit is het geval voor de aandelen en obligaties waarop u inschrijft via Bolero Crowdfunding.

15. Wat als een emittent in default gaat?

Bij achterstallige betaling of default wordt het dossier overgedragen aan Deminor. Deminor is een ervaren externe partij die alle investeerders kan vertegenwoordigen als één.
Na het verkrijgen van de opdracht neemt Deminor contact op met de emittent om samen op zoek te gaan naar de beste oplossing. Het bekomen resultaat wordt via mail voorgelegd aan alle investeerders waarbij ze via een opt-in gevraagd worden naar hun akkoord.

16. Wat bij overlijden?

Om informatie te geven m.b.t. de inhoud van de portefeuille van de overledene, moet de erfgenaam een attest van erfopvolging bezorgen. Dat kan opgemaakt worden door een notaris of via de ontvanger van de registratierechten

17. Kan ik voor mijn investeringen, uitgevoerd via Bolero Crowdfunding, een fiscaal voordeel genieten? 

Sinds 1 februari 2017 is de Tax Shelter in werking voor investeringen in jonge bedrijven via erkende crowdfundingplatformen. Ook het verstrekken van leningen aan start-ups via een erkend crowdfundingplatform kan een fiscaal voordeel genieten. De overheid poogt op deze manier investeringen in jonge ondernemingen aan te moedigen.

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

Vooreerst is er een verschil tussen een belegger die investeert in het kapitaal van een start-up via aandelen en een belegger die een lening versterkt aan een start-up.
Een particulier die participeert in het kapitaal van een startende vennootschap via aandelen kan zo 30% (in geval van kleine vennootschap [1]) tot 45% in geval van micro-vennootschap [2]) van zijn investering in mindering brengen van de personenbelasting. De meeste van de bedrijven die aandelen uitgeven op het Bolero Crowdfunding platform zijn start-ups en scale-ups die onder de definitie van 'micro -vennootschap' vallen.

Onder deze interessante fiscale maatregel kan men als particulier per jaar maximaal 100.000 EUR investeren in een start-up Onder een start-up wordt verstaan een kleine of micro vennootschap die jonger is dan vier jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscale voordeel bedraagt 30%. Men is wel verplicht deze aandelen minimum 4 jaar in portefeuille te houden, zoniet wordt het voordeel pro-rata teruggevorderd. Een vennootschap kan tot maximum 250.000 EUR ophalen binnen het systeem van tax shelter.

In geval van een lening zal de kredietgever kunnen genieten van een vrijstelling van 30% roerende voorheffing op de intresten van de lening. De belastingplichtige kredietgever dient te handelen i.k.v.h. beheer van zijn privévermogen. Bijgevolg komen onafhankelijke privé -investeerders (niet voor VenB - of RPB-plichtige) en ondernemers/bedrijfsleiders die handelen als privé ­ persoon in aanmerking.

Het bedrag van de leningen, gecumuleerd over de laatste 4 jaar, is beperkt tot 15.000 EUR (aanslagjaar 2017 en 2018). Ook hier moet de lening een minimale looptijd van 4 jaar hebben, moet ze worden uitgegeven door een start-up en mag ze niet worden aangewend ter herfinanciering.

Daarnaast is de vrijstelling niet mogelijk voor geherkwalificeerde interesten in dividenden. In tegenstelling tot de tax shelter worden bedrijfsleiders niet uitgesloten van de regeling.

Ook geldig via crowdfunding, of toch (nog) niet?

De tax shelter is geldig voor investeringen in start-ups via erkende crowdfundingplatformen. Leningen verstrekt via een erkend crowdfundingplatform komen in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing. Bolero Crowdfunding verkreeg deze erkenning van de FSMA.

Aangifteplicht?

De intekening op aandelen zal blijken uit het fiscaal attest dat de investeerder op vraag van de administratie moet kunnen voorleggen. Het is de start -up die het attest moet opstellen en bevestigt dat de investering voldoet aan de wettelijke bepalingen.
 

 • Het attest moet bevestigen dat de aandelen op 31 december van het jaar van aanschaffing in bezit zijn en, uitgezonderd in geval van overlijden, op 31 december van elk van de vier volgende jaren, nog steeds in het bezit zijn van de investeerder.
 • Het attest moet worden uitgereikt vóór 31 maart van het jaar volgend op het jaar van de verwerving van de aandelen, en van de vier daaropvolgende jaren.
 • Daarnaast moet de investeerder  belastingvermindering aan vragen in zijn aangifte  personenbelasting. Hij moet het voor de aandelen betaalde bedrag aangeven.

​De kredietgever die een lening verstrekt moet in zijn aangifte personenbelasting vermelden hoeveel kredieten hij via een crowdfundingplatform heeft gesloten die in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel. Daarnaast is de investeerder verplicht om de intresten die de globale leningsschijf van 15.000 EUR overstijgen, aan te geven als er hierop geen roerende voorheffing werd ingehouden.

Wanneer de inkomsten niet worden aangegeven, kan de aanslag alsnog gevestigd worden (verhoogd met nalatigheidsintresten) gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn kan worden verlengd tot 7 jaar ingeval er sprake is van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. Het bewijs van het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden dient door de Administratie geleverd te worden

Staar u niet blind op de fiscale voordelen alleen!

Zelfs als de tax shelter in voege is, blijft investeren in jonge bedrijven zeer risicovol. Een aanmoediging via de tax shelter is uiteraard leuk, maar investeren in starters enkel en alleen omdat het een fiscaal voordeel oplevert wordt afgeraden. In geval van faillissement zal u toch verliezen, ongeacht of er een fiscaal voor deel was of niet.

Meer informatie vindt u op deze website

Kleine vennootschappen in de zin van Art. 15 §1-§6 W.Venn. zijn de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden. Voor het boekjaar dat aanvangt vanaf 1/1/2016 zijn volgende criteria van toepassing:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 • jaaromzet, exclusief BTW: 9.000.000 EUR;
 • balanstotaal: 4.500.000 EUR;

Micro-vennootschappen worden omschreven als kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand:1O;
 • jaaromzet , exclusief BTW: 700.000 EUR;
 • balanstotaal: 350.000 EUR;

Voornoemde criteria van kleine en micro-vennootschappen worden fiscaal op geconsolideerde basis berekend als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11 W.Venn.

Wanneer in een vennootschap meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dat slechts gevolgen wanneer dat zich gedurende twee achtereen volgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

Startende vennootschappen moeten voornoemde criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw inschatten.