Veelgestelde vragen van investeerders

1. Wie is Bolero Crowdfunding?

2. Welk type crowdfunding biedt Bolero Crowdfunding aan? 

3. Hoe word ik klant van Bolero Crowdfunding?

4. Waarom moet ik als investeerder in Bolero Crowdfunding een contract tekenen en een kennis- en ervaringstest afleggen? 

5. Kan ik mijn investering in een crowdfundingproject nog annuleren? 

6. Is een vroegtijdige terugbetaling van de obligatie mogelijk? 

7. Rekent Bolero Crowdfunding kosten aan? 

8. Wat zijn je risico's als investeerder om te investeren in een crowdfundingproject?

9. Moet ik belastingen betalen op een investering bij Bolero Crowdfunding? 

10. Tellen de obligaties aangekocht via Bolero Crowdfunding voor de berekening van de effectentaks? 

11. Wat gebeurt er met het belegde bedrag als je intekent op een achtergestelde obligatie en dat bedrijf vervolgens failliet gaat?  

12. Wat als een emittent niet tijdig kan terugbetalen? 

13. Wat bij overlijden? 

14. Kan ik voor mijn investeringen, uitgevoerd via Bolero Crowdfunding, een fiscaal voordeel genieten?  

15. Hoe moet ik geld overschrijven naar mijn Bolero Crowdfunding-portefeuille? 

16. Hoe kan ik mijn investeringen bij Bolero Crowdfunding opvolgen?

17. Hoeveel kan ik investeren via Bolero Crowdfunding?  

18. Waarom kan ik in crowdfundingcampagnes van Bolero Crowdfunding enkel investeren met een persoonlijke Bolero-rekening?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Wie is Bolero Crowdfunding?

Bolero Crowdfunding is het crowdfundingplatform van KBC Bank NV en is een onderdeel van het online beursplatform van Bolero. Bolero Crowdfunding brengt ondernemers van Belgische kmo’s en groeibedrijven die op zoek zijn naar financiering, in contact met investeerders. 

2. Welk type crowdfunding biedt Bolero Crowdfunding aan? 

Er bestaan verschillende soorten crowdfunding. Zo heb je crowdfunding in de vorm van een donatie (de 'investeerder' doet een schenking), crowdfunding in de vorm van een beloning (de investeerder krijgt een beloning zoals T-shirts, korting op producten e.d.) en financiële crowdfunding.  

Bij financiële crowdfunding kunnen we nog een opsplitsing maken.  

  • Ofwel investeer je via een lening onder de vorm van een obligatie. Voor zijn investering krijg je als investeerder een financiële tegenprestatie en het geleende bedrag wordt volgens een terugbetalingsschema terugbetaald. Dat wordt ook wel ‘crowdlending’ genoemd. 
  • De andere mogelijkheid is dat je als investeerder, in ruil voor je investering, aandelen van het bedrijf ontvangt.  

Bolero Crowdfunding biedt enkel financiële crowdfunding onder de vorm van obligaties aan. Als investeerder bij Bolero Crowdfunding teken je dus in op een obligatie of achtergestelde obligatie van een onderneming. In ruil daarvoor krijg je een welbepaalde intrest en wordt het geleende kapitaal volgens een vooraf bepaald aflossingsschema terugbetaald. 

3. Hoe word ik klant van Bolero Crowdfunding?

Om te kunnen investeren in projecten van Bolero Crowdfunding moet je eerst (gratis) klant worden bij Bolero en je Bolero-rekening openen. Hier kan je alvast meer informatie terugvinden.  

Eens je klant bent bij Bolero en toegang krijgt tot het Bolero-platform, kan je je Bolero Crowdfunding-contract (onder het menu “Bolero Crowdfunding”) ondertekenen.  

Alvorens je voor de eerste keer in een crowdfundingproject kan investeren, moet je een kennis- en ervaringstest afleggen. Voorlopig kan dit enkel via het webplatform, later zal dit ook mogelijk zijn via de mobiele app van Bolero.

Om te kunnen investeren heb je een persoonlijke rekening nodig bij Bolero. Met een gemeenschappelijke rekening of een rekening op een rechtspersoon is het niet mogelijk om te  investeren bij Bolero Crowdfunding.

4. Waarom moet ik als investeerder in Bolero Crowdfunding een contract tekenen en een kennis- en ervaringstest afleggen? 

Bolero Crowdfunding, het financiële crowdfundingplatform van KBC Bank NV, werkt volgens het execution-only principe. Dat betekent dat Bolero Crowdfunding er zich toe beperkt om orders van investeerders te ontvangen en door te geven. Bolero Crowdfunding verstrekt met andere woorden geen gepersonaliseerd beleggersadvies. 
 
Voordat je in een crowdfundingproject kan investeren, moet je je als investeerder bewust zijn van de risico’s die aan dit type investeringen verbonden zijn. Per definitie is een (achtergestelde) obligatie een risicovol product. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je namelijk inleg deels of volledig verliezen. Daarom biedt Bolero Crowdfunding onder meer een overzicht van de risicofactoren voor de investeerder. De risicofactoren kan je terugvinden in de Bolero Academy en de algemene voorwaarden van Bolero Crowdfunding.  

Bolero Crowdfunding is bovendien verplicht, volgens de Europese MiFID II-regelgeving (Markets in Financial Instruments Directive), om bij investeerders te polsen naar de kennis en ervaring met beleggen in kmo’s en groeibedrijven. Dat doen we via een 'beleggingskennis- en ervaringstest'. Aan de hand van jouw antwoorden op deze test beoordeelt Bolero Crowdfunding of de investeringsopportuniteiten van Bolero Crowdfunding  voor jou als investeerder passend zijn. 
 
Deze test moet je jaarlijks herhalen. Bolero Crowdfunding herinnert je er automatisch aan wanneer je de vragenlijst opnieuw moet invullen. Als je de test opnieuw moet afleggen, krijg je hiervoor een melding op het Bolero-platform. 

Naast de beleggingskennis- en ervaringstest moet je als investeerder ook een simulatie uitvoeren om je capaciteit om verlies te dragen te beoordelen. Deze berekening zal gemaakt worden op basis van je inkomen, activa en passiva. Deze simulatie zal ook jaarlijks opnieuw gebeuren via een beknopte vragenlijst. 

5. Kan ik mijn investering in een crowdfundingproject nog annuleren? 

Je kan jouw investering in een crowdfundingproject annuleren. Na elke investering in een crowdfundingproject heb je 4 dagen de tijd om deze investering kosteloos te herroepen. Je kan de ‘herroepen- knop’ terugvinden onder de tab ‘Transacties’ en ‘Transacties in verwerking’.

6. Is een vroegtijdige terugbetaling van de obligatie mogelijk? 

Het is niet mogelijk om een vroegtijdige terugbetaling van het belegde bedrag te eisen. 

7. Rekent Bolero Crowdfunding kosten aan? 

Als investeerder betaal je geen kosten voor een investering in een crowdfundingcampagne. 

Voor ondernemers is er een totale kost tussen 5% en 7% op het opgehaalde bedrag. 

8. Wat zijn je risico's als investeerder om te investeren in een crowdfundingproject?

Voor je beslist om te investeren in een crowdfundingcampagne, is het belangrijk om uit te maken of dit voor jou een geschikte manier is om je geld te beleggen. Rendement en risico gaan hand in hand, maar niet iedereen voelt zich comfortabel bij een meer risicovolle belegging…  

Om de keuze te kunnen maken of crowdfunding iets voor jou is, is het vooral belangrijk om over voldoende informatie te beschikken. Crowdfunding bij Bolero Crowdfunding staat eigenlijk gelijk aan het beleggen in (achtergestelde) obligaties. Daarom nemen we eerst de risico’s van een obligatie onder de loep en passen we die nadien toe op crowdfunding. 

  1. Risico’s van een obligatie  

• Het debiteurenrisico (of kredietrisico) is de kans dat het bedrijf of de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. Meestal heeft dat te maken met een slechte financiële positie of een nakend faillissement. Dit risico is steeds anders en is afhankelijk van de kwaliteit van de emittent.  

• Het liquiditeitsrisico is het risico dat een effect moeilijk verhandelbaar is vóór de eindvervaldag. Een obligatie vroegtijdig of voor de vervaldag verkopen is niet zo makkelijk en vaak zelfs onmogelijk.  

• Het renterisico is het risico op waardeschommelingen van een belegging als gevolg van bewegingen van de marktrente. Voor obligaties is dit risico laag. Enkel als je je obligatie verkoopt vóór de eindvervaldag (wat niet vaak voorvalt), loop je dit risico. 

  1. Risico’s van crowdfunding  
     

• Debiteurenrisico of de kans op falen en een (gedeeltelijk) verlies van je kapitaal: de slaagkansen van een bedrijf zijn altijd onzeker, zelfs na een grondige screening. Ook Bolero Crowdfunding kan de toekomst niet voorspellen. Een bedrijf kan falen. Dat is het grootste risico dat je als investeerder loopt, want het kan een geheel of gedeeltelijk verlies van je investering betekenen. Bij een faillissement van het bedrijf waarin je investeerde via crowdfunding, is de kans groot dat je je volledige investering verliest. Je investeert namelijk doorgaans in een (achtergestelde) obligatie waarbij de bevoorrechte of gewaarborgde schuldeisers bij voorrang worden uitbetaald als het bedrijf in de moeilijkheden komt.  

De risico’s verbonden aan een crowdfundingproject kunnen worden beïnvloed door de sector waarin het bedrijf actief is, de financiële buffer van de vennootschap, de looptijd van de obligatie en de activiteit van het bedrijf. 
Stel dat er problemen zijn, en niet iedereen kan terugbetaald worden, dan is de kans klein dat er nog middelen overblijven om de achtergestelde beleggers (gedeeltelijk) terug te betalen.  

• Laattijdige terugbetaling  

Wanneer een emittent (het bedrijf dat de crowdfundingobligatie uitgeeft) tijdelijk in woelig vaarwater terecht komt, kan het zijn dat een tijdige terugbetaling in het gedrang komt. In zeer uitzonderlijke gevallen, kan het bedrijf dan uitstel van betaling vragen aan zijn investeerders, al is dat een procedure die zelden voorkomt.  

• Liquiditeitsrisico 

 In het geval van crowdfunding is dit risico hoog. Je kan je obligatie, die je door deelname aan een crowdfundingproject gekocht hebt, niet vroegtijdig verkopen. Er bestaat hier vandaag geen markt voor.  

• Renterisico  

Niet van toepassing op crowdfunding. De rente is op voorhand vastgelegd en kan niet gewijzigd worden. De grootste risico’s zijn dus de kans op laattijdige terugbetaling of het zelfs (deels) niet terugbetalen. Per definitie is een (achtergestelde) obligatie een risicovol product, maar zowel Bolero Crowdfunding als jijzelf als belegger kunnen ervoor zorgen dat dit risico draagbaar is en zelfs verkleind wordt door bv. in plaats van 1 bedrag in 1 campagne te investeren, beter meerdere kleinere bedragen in verschillende campagnes te investeren.  

9. Moet ik belastingen betalen op een investering bij Bolero Crowdfunding? 

Hieronder vind je een algemeen overzicht van alle verschuldigde belastingen voor particuliere beleggers met een woonplaats in België bij die in een crowdfundingcampagne geïnvesteerd hebben. Voor gepersonaliseerd advies raadpleeg je best je fiscale adviseur. 
 
Voor gewone of achtergestelde Belgische obligaties geldt een roerende voorheffing van 30% op de uitkering van de interest. 

De roerende voorheffing zal aan de bron ingehouden worden, tenzij voldaan wordt aan de voorwaarden van de Tax Shelter. Als investeerder hoef je dus zelf geen actie te ondernemen.  

10. Tellen de obligaties aangekocht via Bolero Crowdfunding voor de berekening van de effectentaks? 

Nominatieve effecten, voor zover ze niet worden gehouden op een effectenrekening, vallen niet onder de effectentaks.  
Nominatief houdt in dat de natuurlijke persoon rechtstreeks als houder van het effect ingeschreven staat in het naamregister bij de emittent.  
Dat is het geval voor de obligaties waarop je inschrijft via Bolero Crowdfunding. 

11. Wat gebeurt er met het belegde bedrag als je intekent op een achtergestelde obligatie en dat bedrijf vervolgens failliet gaat?  

Obligaties via Bolero Crowdfunding vallen niet onder de depositogarantiebescherming. Bij het faillissement van een onderneming worden alle bezittingen van de betrokken onderneming verkocht zodat met de opbrengst ervan de schuldeisers zoveel mogelijk terugbetaald kunnen worden. Vaak volstaat dat echter niet om alle schuldeisers terug te betalen.  

Zo worden houders van een achtergestelde obligatie wel terugbetaald vóór de aandeelhouders, maar na de gewone obligatiehouders. 

12. Wat als een emittent niet tijdig kan terugbetalen? 

Bij een achterstallige betaling of een faillissement wordt het dossier na 5 bankwerkdagen aan Deminor overgedragen. Deminor is een ervaren externe partij die in dergelijke situaties alle investeerders als één zal vertegenwoordigen. 
Natoewijzing van de opdracht neemt Deminor contact op met de emittent om samen op zoek te gaan naar de beste oplossing. Het resultaat wordt via mail voorgelegd aan alle investeerders waarbij ze gevraagd worden naar hun akkoord. 

13. Wat bij overlijden? 

Om informatie te verkrijgen over de inhoud van de Bolero Crowdfunding-portefeuille van een overledene, moet de erfgenaam Bolero Crowdfunding een attest van erfopvolging bezorgen. Dat attest kan opgemaakt worden door een notaris of via de ontvanger van de registratierechten.  

Je kan hiervoor best contact opnemen met Bolero Crowdfunding via volgend e-mailadres: info@crowdfunding.bolero.be  

14. Kan ik voor mijn investeringen, uitgevoerd via Bolero Crowdfunding, een fiscaal voordeel genieten?  

Tot op heden heeft Bolero Crowdfunding nog geen obligatielening uitgegeven waarbij de Tax Shelter van toepassing was, omdat Bolero Crowdfunding meer focust op matuurdere ondernemingen. Meer info over de Taks Shelter kan je hier raadplegen. 

De interesten uit de obligaties van Bolero Crowdfunding kunnen niet in aanmerking komen om een deel van de roerende voorheffing te recupereren zoals voor aandelen op de beurs het geval is.

15. Hoe moet ik geld overschrijven naar mijn Bolero Crowdfunding-portefeuille? 

Om te kunnen investeren in een campagne van Bolero Crowdfunding moet je eerst geld overschrijven naar je Bolero-rekening. Vanaf je Bolero-rekening kan je dan geld overschrijven naar je Bolero Crowdfunding- portefeuille.  Geld overschrijven van je Bolero-rekening naar je Bolero Crowdfunding-portefeuille gebeurt onmiddellijk.  

Je kan geld overschrijven naar je Bolero-rekening door een overschrijving naar het algemene rekeningnummer IBAN BE77 4096 5474 0142 (BIC KREDBEBB) mét vermelding van jouw persoonlijke gestructureerde mededeling  die je terugvindt op elk borderel én in de welkomstmail die je van Bolero ontvangen hebt. Je kan jouw gestructureerde mededeling ook steeds terugvinden op het transactieplatform onder het menu "Rekeningen" waar je  op de blauwe knop "Overschrijving" klikt.   

Cashoverschrijvingen van buitenlandse rekeningen worden door Bolero niet aanvaard.  

Belangrijk: ben je jouw persoonlijke gestructureerde mededeling vergeten te vermelden, dan zullen wij het bedrag (na 5 werkdagen) terugboeken.  

16. Hoe kan ik mijn investeringen bij Bolero Crowdfunding opvolgen?

Alle investeringen voor 15 november 2023 kan je opvolgen via www.crowdfunding.bolero.be. Je logt in en onder jouw profiel kan je dan ‘Mijn investeringen’ raadplegen. 

Alle investeringen die je gedaan hebt na 15 november 2023 kan je opvolgen via het Bolero-platform. Via de tab ‘Bolero Crowdfunding’ kan je je Bolero Crowdfunding-portefeuille en  de investeringen opvolgen via de tab ‘Mijn investeringen’.  

17. Hoeveel kan ik investeren via Bolero Crowdfunding?  

Per crowdfundingcampagne kan je vanaf 100 euro investeren. Het maximum inschrijvingsbedrag bedraagt 25 000 euro per campagne. De minimum en maximum bedragen staan altijd duidelijk vermeld bij de crowdfundingcampagne. 

18. Waarom kan ik in crowdfundingcampagnes van Bolero Crowdfunding enkel investeren met een persoonlijke Bolero-rekening?

Het is enkel mogelijk om te investeren in crowdfundingcampagnes via een persoonlijke rekening (op één naam), gezien de investeringen op persoonlijke naam ingeschreven worden in het obligatieregister. Met een gemeenschappelijke rekening of een rekening op een rechtspersoon is het niet mogelijk om te investeren bij Bolero Crowdfunding.