Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Crowdfunding in wijn, iets voor jou?

Dat crowdfunding in alle markten van nut kan zijn, hoeft niet langer te worden bewezen. Ook de wijnsector blijkt hier meer en meer een beroep op te doen.

Vorige maand publiceerde de 'American Association of Wine Economists’ (AAWE) een studie rond crowdfunding in wijn. Daaruit blijkt dat vooral voor reward crowdfunding wordt gekozen, met een voorkeur voor een fysieke beloning in de vorm van wijn zelf. De investeerder verkiest dus enkele flessen wijn boven een portie aandelen. Daarbij blijken de investeerders vooral jong en mannelijk te zijn en zich in de buurt van het project te bevinden.

De wijnsector zelf houdt vast aan een gestage maar constante groei. Dit is niet alleen te danken aan een groeiende wijnconsumptie, maar ook de stijgende interesse in wijn als investering. Kijken we maar naar het ontstaan van wijn-indexen als LIV-EX en de sterke groei aan investeringsfondsen met een focus op de wijnmarkt. Naast crowdfunding platformen als KickStarter en IndieGogo, bestaan nu ook specifieke platformen voor wijn. Naked Wines en Fundovino zijn hiervan de bekendste voorbeelden. Investeringen in de wijnsector hoeven zich bovendien niet louter te concentreren op de het productieproces. De app ‘Somm’, dat wijnliefhebbers en –verkopers met elkaar verbindt, haalde onlangs €30.000 op via het Nederlands platform Symbid.

Uit een rapport van het ‘International Wine and Spirit Research’ (IWSR) blijken de Amerikanen de grootste wijndrinkers te zijn, gevolgd door Frankrijk en Italië. China en Hong Kong maken in de achtergrond een sterke inhaalbeweging, met een sectorstijging van bijna 70% in 2015. Volgens cijfers van de FOD Financiën zou de wijnproductie in België de kaap van de 1 miljoen liter gerond hebben vorig jaar, bijna een verdubbeling met het jaar voordien. Een stijging van zowel de wijnmarkt als de markt voor crowdfunding lijken dan ook hand in hand te gaan. Benieuwd of ook bier dezelfde positieve evolutie kan realiseren.