Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Hoe selecteert Bolero Crowdfunding een crowdlendingproject?

Voor een bedrijf met toekomstplannen is de zoektocht naar financiële middelen vaak een bottle neck. Daarnaast is het voor ondernemingen zeer belangrijk om een gezonde mix tussen bank- en ‘alternatieve’ financieringen te vinden.

Crowdlending is voor de meeste gevestigde bedrijven een mooi alternatief of interessante aanvulling op de traditionele bankfinanciering. Voor de typische groeibedrijven waarvan die waarborgen of solvabiliteit hun respectievelijke maximum of minimum bij de banken hebben bereikt, betekent crowdlending echter een wereld van verschil. Maar ook voor de gevestigde waarden die hun kredietportefeuille willen diversifiëren of op zoek zijn naar een nieuwe manier om hun bedrijf in de kijker te zetten, blijft crowdlending een zeer complementair product.

Elk bedrijf is anders en dus neemt Bolero Crowdfunding ook elk voorgelegd project eerst grondig onder de loep. De manier waarop naar een bedrijf gekeken wordt, is afhankelijk van de sector, van de ‘track record’, de organisatie, het doel van de financiering, enz…

En net daarom is het zeer moeilijk om in een vast stramien neer te schrijven waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor crowdlending. Toch kunnen we voor typische exploitatiebedrijven een volgende leidraad meegeven:

  • Enkel volgende vennootschapsvormen worden aanvaard: CV(BA), BV(BA), NV;
  • Een absoluut minimum van twee jaar activiteit is een must;
  • De aanwezigheid van een negatief eigen vermogen is een blokkerende factor;
  • Een minimum aan eigen inbreng vanwege de stakeholders is gewenst, af te stemmen per project;
  • Achterstallen bij een afdeling van de verschillende belastingdepartementen wegen negatief door;
  • De toekomstige terugbetaling van de obligatie moet cijfermatig goed onderbouwd worden.

Voor vastgoed gelden niet alleen bovenstaande criteria, maar moet op projectbasis ook aangetoond kunnen worden dat de vastgoedtransactie rendabel is.

Hoe gaat Bolero Crowdfunding dan precies te werk?

Eerst vindt een intake gesprek plaats om kennis te maken met het bedrijf. Daarna levert  de onderneming heel wat informatie aan en start de grondige analyse door het Bolero Crowdfunding-team. Wordt het bedrijf als crowdlendingwaardig beoordeeld? Dan kan de emittent beginnen met het invullen van de campagne. Let wel: een ‘go’ vanwege Bolero Crowdfunding om gebruik te maken van het platform, kan nooit als garantie gezien worden dat een bedrijf ook effectief zijn schulden in de toekomst zal kunnen aflossen.

Heeft u als bedrijf interesse in crowdlending? Neem dan zeker contact op met het Bolero Crowdfunding-team via info@bolerocrowdfunding.be.

Of word nu lid van Bolero Crowdfunding en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwe projecten.

Word gratis lid van Bolero Crowdfunding