Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Anti Aging Center betrekt de crowd bij de commercialisering van hun cosmeticagamma

Momenteel kan u op Bolero Crowdfunding de nieuwe crowdfundingcampagne van Anti Aging Center Belgium ontdekken.

Het Anti Aging Center bevindt zich vlakbij de de vijvers van Elsene. Het is geen schoonheidsinstituut, maar ook geen kliniek. Op het vlak van schoonheidsbehandelingen is dit centrum een pionier die echte oplossingen wil bieden in de strijd tegen veroudering door middel van vernieuwende behandelingen.

Via een crowdfundingcampagne wil men minimum 90.000 euro ophalen door uitgifte van een obligatielening op 5 jaar. Als investeerder wordt u beloond met een rendement van 7 procent.
Met het opgehaalde bedrag wil Anti Aging Center haar activiteiten diversifiëren door het commercialiseren van hun eigen cosmeticamerk 2AEC.

Bekijk de financiële informatie hieronder. Investeren kan vanaf 100 euro.

Investeringen via bankoverschrijving en KBC Touch/CBC Touch betalen geen transactiekosten.

Ontdek de crowdfundingcampagne van Anti Aging Center

Financiële productinformatie

Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen op het einde van een vooraf bepaalde looptijd, en volgens een vooraf afgesproken periodiciteit rente uit te keren. De obligatie is dus een vorm van lening. 
Obligaties naar Belgisch recht

Anti Aging Center Belgium (de 'emittent'), een Bvba met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.
Minimum inschrijvingsbedrag: 100 euro
Maximum inschrijvingsbedrag: 5.000 euro

Belangrijke risico's: Investeren in obligaties van start-ups en groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente volledig te verliezen bij een faillissement. Bovendien zijn de obligaties uiterst illiquide. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download deCrowdfunding Brochure.

Vergoeding: De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen. 7% op jaarbasis of 4,9% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België).

Looptijd: De looptijd van de obligatie is 60 maanden.

De emittent, noch de obligaties hebben een kredietrating. De obligaties noteren niet op een beurs.
Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Kosten: De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving of KBC Touch/CBC Touch. Kiest de investeerder voor een andere betaalmethode, bijvoorbeeld kredietkaarten, wordt er een toeslag van 1.9% aangerekend door de aanbieder van de betalingsdiensten. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,... .

Alvorens te investeren: lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfundingbrochure en de investeringsovereenkomst.
Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar.
Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429.00.32 en/of ombudsman@ombudsfin.be)