Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Schone lei in het Belgisch vennootschapsrecht

Na lang onderhandelen werd op 28 februari 2019 het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd door het Federaal Parlement. Met deze herwerking wil Minister van Justitie Koen Geens ondernemerschap in België stimuleren.
Dit brengt enkele veranderingen met zich mee die vanaf 1 mei 2019 geleidelijk aan in werking treden. Zo worden  vennootschappen en verenigingen voortaan beschouwd als ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen en kunnen ze bijgevolg failliet verklaard worden.

Bovendien wordt het aantal vennootschapsvormen van 17 teruggebracht naar 4.
Deze basisvennootschapsvormen zijn:

  • de maatschap
  • de besloten vennootschap (bv)
  • de naamloze vennootschap (nv)
  • de coöperatieve vennootschap (cv)

Voor bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling opgesteld. Zij kunnen vrijwillig hun statuten aanpassen tot 1 januari 2024, zo niet wordt de vennootschapsvorm omgezet naar de dichtst aanleunende vorm.  

De nieuwe wetgeving voorziet ook heel wat veranderingen die een invloed hebben op o.a. flexibiliteit, bestuurdersaansprakelijkheid, kapitaalinbreng en statutaire zetelleer.

En welke impact heeft deze nieuwe wetgeving op crowdlending/crowdfunding? Waar voorheen de BVBA slechts tot maximum 100.000 euro beroep kon doen op de crowd, kan dit nu voor de besloten vennootschap ook tot 5.000.000 euro. Dezelfde maximumbedragen gelden voor alle nieuwe vennootschapsvormen.

Goed nieuws dus voor ondernemers op zoek naar verse kapitaalinstroom! Crowdlending zal hierdoor in de toekomst zeker nog populairder worden en een prominente plaats innemen in het financieringslandschap in België.

Er werd een brochure opgesteld door FOD Justitie, Fednot, Graydon Belgium NV en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).
Bekijk de brochure voor extra informatie over de belangrijkste veranderingen.

Wenst u als ondernemer meer informatie over het starten van een crowdlendingcampagne?

Bekijk op onze website hoe u een campagne kan starten.
Voor verdere informatie kan u ons ook altijd bereiken via info@bolero-crowdfunding.be of telefonisch via 02 429 00 32.

Lees hier onze Gids voor ondernemers