Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Succesvolle crowdfundingcampagne voor Foodwatch

De obligatielening die Foodwatch recent heeft uitgegeven, heeft de 200.000 euro bereikt dankzij 151 investeerders. De campagne is echter nog niet ten einde. Foodwatch wil immers minimum 250.000 euro ophalen
Foodwatch is een volledig digitaal platform voor voedselveiligheid in Dubai waarbij alle spelers die in contact komen met voeding verplicht worden om zichzelf en de producten die ze verhandelen te registreren.

Foodwatch brengt een obligatielening uit op 2 jaar. Als investeerder wordt u beloond met een rendement van 7 procent.
Met het opgehaalde bedrag wil Foodwatch de verdere ontwikkelingskosten financieren.

Bekijk de financiële informatie hieronder. Investeren kan vanaf 100 euro tot maximaal 5.000 euro per investeerder.

NIEUW: Vanaf heden betalen KBC Touch/CBC Touch gebruikers geen transactiekosten.


Ontdek de crowdfundingcampagne van Foodwatch

Financiële productinformatie

Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen op het einde van een vooraf bepaalde looptijd, en volgens een vooraf afgesproken periodiciteit rente uit te keren. De obligatie is dus een vorm van lening. 
Obligaties naar Belgisch recht

SCIENCE TRIBUNE (de 'emittent'), een Nv met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.
Minimum inschrijvingsbedrag: 100 euro
Maximum inschrijvingsbedrag: 5.000 euro

Belangrijke risico's: Investeren in obligaties van start-ups en groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente volledig te verliezen bij een faillissement. Bovendien zijn de obligaties uiterst illiquide. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download deCrowdfunding Brochure.

Vergoeding: De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen. 7% op jaarbasis of 4,9% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België).

Looptijd: De looptijd van de obligatie is 24 maanden.

De emittent, noch de obligaties hebben een kredietrating. De obligaties noteren niet op een beurs.
Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Kosten: De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving. Kiest de investeerder voor een andere betaalmethode, bijvoorbeeld kredietkaarten, wordt er een toeslag van 1.9% aangerekend door de aanbieder van de betalingsdiensten. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,... .

Alvorens te investeren: lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfundingbrochure en de investeringsovereenkomst.
Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar.
Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429.00.32 en/of ombudsman@ombudsfin.be)