Financiering via obligatie

Crowdfunding … door uitgifte van een obligatie

Via een uitgifte van een (achtergestelde) obligatie kan je bedrijf financiering ophalen bij particuliere beleggers. In ruil daarvoor betaalt de onderneming een bepaalde interest en wordt het geleende bedrag afgelost volgens een terugbetalingsschema (maandelijks, trimestrieel, jaarlijks, bullet). Door het ongewaarborgde en achtergestelde karakter van deze financieringsvorm wordt crowdfunding aanzien als een aanvulling op het eigen vermogen van de klant en kan het een financieel dossier versterken. Deze vorm van financiering vereist natuurlijk voldoende terugbetalingscapaciteit. Maar anders dan bij een klassiek bankkrediet worden hierbij geen waarborgen gevestigd. Het spreekt voor zich dat de interesten die de ondernemer betaalt aan de investeerders ook hoger liggen dan het bankkrediet, aangezien het risico vele malen hoger is. Deze interesten liggen, afhankelijk van het risico, tussen 4,5 en 8%.  De achterstelling maakt dat de obligatie makkelijk te combineren valt met andere vormen van financiering (bankkrediet, PMV co-financiering, LRM Klim-op lening, etc.) 

Dit product is niet geschikt voor starters! Een kmo kan via crowdfunding tot 5 miljoen euro per jaar ophalen. 

Download de brochure hier

Interesse?

Bel 02 429 00 32.