Financiering via obligatielening

Crowdlending … door uitgifte van een obligatielening

Via een uitgifte van een (achtergestelde) obligatielening kan een bedrijf financiering vinden bij particuliere beleggers. In ruil daarvoor betaalt de onderneming een bepaalde interest en wordt het geleende bedrag afgelost volgens een terugbetalingsschema (maandelijks, trimestrieel, jaarlijks, bullet). Door het ongewaarborgde en achtergestelde karakter van deze financieringsvorm wordt crowdlending aanzien als een aanvulling op het eigen vermogen van de klant en kan het een financieel dossier versterken. Deze vorm van financiering vereist voldoende terugbetalingscapaciteit. Maar anders dan bij een klassiek bankkrediet worden hierbij geen waarborgen gevestigd. Het spreekt voor zich dat de interesten die de ondernemer betaalt aan de investeerders ook hoger liggen dan het bankkrediet, daar het risico vele malen hoger is. Deze interesten liggen, afhankelijk van het risico, tussen 5-8%.  De achterstelling maakt dat de obligatielening makkelijk te combineren valt met andere vormen van financiering (bankkrediet, PMV co-financiering, LRM Klim-op lening, etc.)

Dit product is  niet geschikt voor starters! Een kmo kan zo tot €500.000 per jaar ophalen (zonder informatienota). Mits uitgifte van een informatienota kan men tot 5.000.000 euro ophalen.

Download de brochure hier

Interesse?

Bel 02 429 00 32.