Hoe een crowdfundingcampagne succesvol voeren?

Een goedgeplande crowdfundingcampagne verhoogt uiteraard uw slaagkansen. Tijdens de looptijd van de campagne kan u echter ook een voorsprong inbouwen... De volgende elementen kunnen u in pole position brengen!

‘Spread the word’

Het succes van uw campagne is intens gelinkt aan het aantal mensen dat u in de periode van de campagne kan maken voor uw crowdfundingproject

Hapklaar 10-stappenplan voor de pre-campagnefase

1. Uw doelgroepen 
Maak een lijstje van de verschillende doelgroepen waarvan u verwacht dat ze geïnteresseerd zijn in uw product(en) of dienst(en). Noteer voor elk hun grootste problemen en behoeften, die door uw product of dienst ingevuld kunnen worden.

2. Uw eigen website en nieuwsbrief
Uw website kan eventueel beperkt blijven tot een eenvoudige landingspagina. Wél belangrijk is dat u uw bezoekers aanmoedigt om zich te abonneren op uw nieuwsbrief. Een gratis e-boek schenken bij inschrijving, of uw product verloten onder de nieuwe leden zijn hierbij leuke incentives.

3. Start een blog 
Een sterke domeinnaam en aantrekkelijke lay-out zijn hier essentieel. Kijk in stap 10 hoe u relevante onderwerpen kiest voor uw blog. 

4. Uw eerste 10 potentiële klanten 
Bedenk welke tien personen uit uw persoonlijke relatiekring het meest zullen geïnteresseerd zijn in uw product(en) of dienst(en). Stuur hen een persoonlijke uitnodiging met een link naar uw website.

​5. Activeer uw netwerk 
Informeer uw persoonlijke contacten (zakelijke en privérelaties) ruim vooraf over uw plannen. Zij kunnen als ambassadeur van uw bedrijf optreden en meer visibiliteit creëren. Dit verhoogt de kans op een relatief snelle financiering van de eerste 20% van uw crowdfundingproject. Deze sterke start kan (door een soort hefboomeffect) de overige 80% vlot doen binnenkomen; 

6. Sluit u aan bij online fora 
Lokaliseer welke online fora uw doelpubliek zoal bezoekt. Google hiervoor: “forum:onderwerp”. Maak een account aan en bouw een betrouwbare reputatie op bij de andere leden. Zo genereert u automatisch een grotere naamsbekendheid.

7. Schrijf gastblogs  
Contacteer de redacteur of hoofdredacteur van sites waarop u blogs wil posten. Doe de nodige research (zie ook stap 10) en zorg dat uw gastblogs interessant en origineel zijn. Dit kan aandacht genereren voor uw onderneming. 

8. Gebruik de sociale media
Gebruik uw Facebook-pagina en/of een Twitter account om uw project te promoten. Post regelmatig nieuwe content. Lees op onze blog een paar tips voor een geslaagde crowdfundingcampagne via social media.

9. Schakel de pers in
Leg een contactlijst aan van journalisten en invloedrijke bloggers. Zij zijn immers in staat om een grote groep mensen te beïnvloeden. Schrijf deze contacten enkel aan als u daadwerkelijk belangrijk nieuws te melden hebt

10. Inspiratie voor nieuwsgaring
Zorg voor relevante, boeiende inhoud op uw blog of blogposts. Doorzoek hiervoor online fora met zoektermen als: 'hulp gezocht', 'ik heb geen idee', 'weet iemand', 'vraag over', enzovoort.

Bereid u voor

Een geslaagde pitch…

Pitch uw crowdfundingproject met overtuiging
Houd uw pitch kort, krachtig en duidelijk: u wil immers potentiële investeerders overtuigen. Schenk er voldoende aandacht aan en wek zo meer interesse voor uw project.

Onmisbare elementen voor in uw pitch

Wat vertelt u best in uw pitch?

1. Beschrijving van uw onderneming

 • De pitch moet uw onderneming in enkele passende woorden/zinnen kunnen schetsen. De bedoeling hiervan is om de investeerders zo warm te maken.
 • Geef details over uw product(en) en/of dienst(en) , leg uit waarom ze uniek zijn.

2. Uw troeven

 • Leg uit wat uw product(en) en/of dienst(en) net wat interessanter maakt dan die van uw concurrenten
 • Blijf op de hoogte van de acties van uw concurrenten om ze een stap voor te blijven.

3. Team

 • Vertel wie de mensen zijn achter uw campagne.
 • Maak duidelijk wat hun rol is in het geheel en wat hun achtergrond is, zoals hun opleiding of ervaring.

4. Marktpotentieel

 • De grootte van de doelgroep(en) bepaalt in sterke mate de haalbaarheid van uw campagne. Maak hier dus een realistische en goed onderbouwde schatting van.
 • Leg uit hoe de markt is opgebouwd, welke de trends zijn en hoe uw product of diensten daarin passen.

5. Marketingstrategie

 • Maak niet alleen duidelijk hoe u klanten zal verwerven, maar vooral ook hoe u ze aan het merk van uw bedrijf zal binden.

6. Distributiemodel

 • Vertel op welke manier u uw product(en) en/of dienst(en) in de markt wil zetten en welke verkoopkanalen hiervoor gebruikt zullen worden.

7. Schaalbaarheid

 • Gun potentiële investeerders een blik op de toekomst: schets een beeld van de richting(en) waarin uw onderneming zich kan gaan ontwikkelen en hoe snel ze kan schalen.

8. Inkomstenmodel

 • Geef beknopt weer hoe u inkomsten gaat genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan terugkerende inkomsten uit abonnementen of servicecontracten.

9. Financiële resultaten en vooruitzichten

 • Belicht de financiële levensvatbaarheid van uw onderneming: dit is voor investeerders een voorwaarde om te investeren.
 • Geef onder meer aan hoe uw onderneming presteert, wat de financieringsbehoefte is en welke financiële ontwikkeling ze binnen de volgende 3 tot 5 jaren zal kennen.

10. Bestemming van de fondsen

 • Leg uit wat je concreet met je opgehaalden fondsen gaat doen.

11. Mijlpalen

 • Maak een realistisch plan met de belangrijke stappen voor uw onderneming in de komende 3 jaren. Typische mijlpalen zijn de lancering van een nieuw product, het verwerven van de eerste betalende klant, het opstarten van een pilootproject…
 • Bedenk vooraf ook hoe u uw investeerders op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen van uw bedrijf.

12. Risico’s

 • Toon aan dat u inzicht hebt in de mogelijke risico’s waaraan uw onderneming kan worden blootgesteld, hun impact en de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen.
 • Geef aan hoe u deze impact gaat beperken.

13. Exitscenario’s

 • Uw investeerders zullen op een bepaald moment hun geld terug willen. Maak duidelijk hoe uw potentiële investeerders kunnen uitstappen en wanneer.
 • Plant u nog andere financieringsrondes, of overweegt u om uw onderneming te verkopen? Belicht dan zeker de opties en mogelijke gevolgen voor uw bestaande investeerders.

14. Verfijn uw pitchstijl
Niet alleen de inhoud van de pitch is belangrijk, ook de manier waarop u deze opstelt (woordkeuze, zinsbouw, stijl).

 • Hanteer een persoonlijke stijl zonder vakjargon. Uw stijl reflecteert uw persoonlijkheid! Wist u dat investeerders de neiging hebben om eerst in de mensen achter de campagne te investeren, en dan pas in de campagne zelf?
 • Onderbouw uw informatie. Maak een sterke case: verwijs naar de bronnen waar u zich op baseert, en vermeld bewijsmateriaal.
 • Hebt u onvoldoende tijd? maak gebruik van een copywritingbureau dat hierin gespecialiseerd is. 

Video: een onmisbare introductie

Investeerders willen zich snel een oordeel kunnen vormen over u, uw team en uw onderneming. Investeer dus de nodige tijd en energie in de snelste informatieweg: de video. Een campagne met video genereert meer aandacht bij potentiële investeerders!

Een goede video kan u ook heel gemakkelijk hergebruiken in andere marketingacties en op uw website.

Basic do’s en don’ts:

DO’S:

 1. Beperk de lengte van de videopresentatie tot maximaal drie à vier minuten.
 2. Trek de aandacht met een sterke intro, bijvoorbeeld een opvallend statement.
 3. Geef het probleem van de consument aan, met de oplossing die uw product(en) en/of dienst(en) biedt. Omschrijf ook wat uw product(en) en/of dienst(en) onderscheidt van de concurrentie.
 4. Breng uw verhaal met passie en enthousiasme, in heldere, duidelijke taal.

DON’TS:

 1. Spreek niet te snel. Vertel uw verhaal rustig binnen de vooropgestelde duur van de video.
 2. Gebruik zo weinig mogelijk technisch jargon. Het is de bedoeling dat alle potentiële investeerders uw verhaal goed kunnen volgen.
 3. Vertel de hoofdlijnen, niet de details.
 4. Leer uw verhaal uit het hoofd en vermijd aflezen van papier.

Businessplan: de puntjes op de i

 • Uw businessplan, vooral de financiële prognose, moet volledig op punt staan bij de start van de campagne. Dit verhoogt de slaagkansen van uw campagne, en geeft de investeerders ook het nodige vertrouwen.
 • Uw businessplan moet volledig en goed onderbouwd zijn.
 • Gebruik duidelijke taal en probeer het realistisch en to-the-point te houden.

Waardering van uw onderneming

Wilt u aandelen of converteerbare obligaties aanbieden aan potentiële investeerders? Schenk dan voldoende aandacht aan het bepalen van de waarde van uw onderneming.

Vind nuttige richtlijnen om de waardering van uw onderneming te bepalen in Venture Capital, Gids in België, geschreven door professor Sophie Manigart van Universiteit Gent en Vlerick Leuven Gent Management School en professor Olivier Witmeur van Solvay Brussels School of Economics and Management.

Looptijd en bedrag

 • De looptijd van uw campagne op het Bolero Crowdfundingplatform bedraagt maximaal 60 dagen. Dit betekent dat u over 60 dagen beschikt om succesvol financiering te vinden bij het grote publiek.
 • Zorg ervoor dat het bedrag dat u wilt ophalen niet te hoog ligt! U kan enkel beschikken over het opgehaalde geld als het vooropgestelde doelbedrag volledig is bereikt tegen het einde van de looptijd. Tip: kijk eens naar andere campagnes om u een idee te vormen welk doelbedrag haalbaar is.

Uw Bolero Crowdfundingcampagne

Bent u klaar bent met de voorbereidende werkzaamheden, dan kan u uw campagne opzetten.

 • U krijgt toegang tot de aanvraagmodule van Bolero Crowdfunding om uw crowdfundingcampagne en pitch op te zetten.
 • Wanneer u tevreden bent met het resultaat, dient u uw campagne-aanvraag in bij het Bolero Crowdfundingteam.
 • Campagne goedgekeurd? Lanceer zelf uw campagne op het Bolero Crowdfundingplatform. U hebt zeven dagen de tijd…

Kom meer te weten op de pagina Hoe een campagne opzetten met Bolero Crowdfunding?

Uw campagne staat of valt met de opvolging

De volgende stap in het succesverhaal van uw crowdfundingproject is de opvolging.

Eens uw crowdfundingcampagne gestart is, drijft u best de communicatie op met uw (potentiële) investeerders. Gebruik de tools op het Bolero Crowdfundingplatform om uw project in de kijker te plaatsen. Houd uw huidige investeerders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trek nieuwe investeerders aan!

Voer actief campagne met Bolero Crowdfunding

 • Deel uw pitch via de sociale media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Creëer een 'buzz'. @BoleroCrowdfund tweet graag mee!
 • Post regelmatig nieuwsberichten, nieuwe foto’s of links naar uw filmpjes, … op uw persoonlijke campagnepagina's  onder de tab 'Nog nieuws?'.
 • Bouw een vertrouwensrelatie op met uw (potentiële) investeerders. Beantwoord hun online vragen rechtstreeks op uw eigen 'Neem contact op'-pagina op het Bolero Crowfundingplatform. Post uw antwoord binnen de 24 uur. Uw antwoorden zijn meteen zichtbaar voor alle geïnteresseerde leden van Bolero Crowdfunding die ingelogd zijn.
 • Maak van uw investeerders fervente ambassadeurs van uw product(en) en/of dienst(en) via Bolero Crowdfunding. Bedank elke investeerder van wie u de contactgegevens hebt persoonlijk, voor zijn steun aan uw project. Beloon hem eventueel met een korting, een gratis staal, … van uw toekomstig(e) product of dienst. Betrek uw investeerders continue bij de belangrijke stappen die u met uw onderneming wil realiseren. Organiseer een webinar bijvoorbeeld.
 • Ontmoet uw (potentiële) investeerders. Neem deel aan de exclusieve events van Bolero Crowdfunding en haar partners.
 • Benut ook al uw communicatiekanalen om uw Bolero Crowdfundingcampagne te promoten. Dat kan via de sociale media van uw bedrijf, door uw eigen website en/of blog up-to-date te houden, de media in te schakelen wanneer uw onderneming een mijlpaal bereikt, ... Vergeet vooral niet te melden wanneer uw project zijn doelbedrag bereikt!
 • Uw crowdfundingcampagne is succesvol afgesloten? Blijf in contact met uw investeerders.
  • Eens u het vooropgestelde financieringsbedrag binnen de 60 dagen hebt opgehaald, willen de investeerders graag weten wat er met hun investering zal gebeuren. Houd ze dus zeker op de hoogte van de verdere uitwerking van uw project. Kom vooral uw afspraken na.
  • Ook als uw project niet succesvol werd gefinancierd, is het belangrijk om in contact te blijven met uw investeerders. Wie in uw onderneming geïnvesteerd heeft gelooft in de maakbaarheid van uw project en zal u misschien opnieuw willen steunen bij een nieuwe poging of een ander project.

Klaar voor uw Bolero Crowdfundingcampagne?

Start nu

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@crowdfunding.bolero.be (+32 2 429.00.32) en/of ombudsman@ombudsfin.be.