Hoe werkt Bolero Crowdfunding?

Bolero Crowdfunding brengt op zijn platform ondernemers die op zoek zijn naar financiering in contact met particuliere, ondernemende, investeerders. Particuliere beleggers kunnen op die manier investeren in Belgische bedrijven met groeipotentieel. Bolero Crowdfunding is het crowdfundingplatform van Bolero, het onlinebeursplatform voor beleg-het-zelvers van KBC

Samen investeren en groeien

Bolero Crowdfunding is het financieel crowdfundingplatform voor ondernemers en investeerders die ernaar streven om de bedrijfsgroei te stimuleren.

Voor investeerders biedt het platform van Bolero Crowdfunding een unieke kans om te investeren in de Belgische economie en de bedrijven van morgen. Bedrijven met een hoog groeipotentieel krijgen bij ons namelijk de kans om via een crowdlendingcampagne geld op te halen bij particuliere beleggers die willen investeren in Belgische groeibedrijven. 

Voor ondernemers is het een directe oplossing om financiering te vinden voor de realisatie van hun businessplannen. Al dan niet in combinatie met andere financieringsvormen.

Voor ondernemende investeerders

  • Particuliere investeerders
  • Professionele investeerders

Voor de meest beloftevolle ondernemingen

  • KMO's en groeibedrijven

Online investeren

Wil je investeren in groeibedrijven van vandaag? Word een investeerder op Bolero Crowdfunding. Online investeren kan al vanaf 100 euro. Meestal kan je tot 5000 euro investeren, maar voor grotere campagnes (met een informatienota) kan dit tot 25.000 euro. Klik op de link hieronder voor een handig stappenplan van het investeringsproces.

Liever een filmpje dat je alles stap voor stap uitlegt? Dat kan je terugvinden op deze pagina

Hoe kan je investeren in een crowdlendingcampagne?

Vind financiering online

Hebt u een kmo of een snelgroeiende onderneming? Vind investeerders die in de groei van uw onderneming willen investeren via Bolero Crowdfunding. Haal tot 5.000.000 euro op per crowdfundingproject per 12 maanden. Klik op de link hieronder voor een handig stappenplan van hoe je een crowdlendingcampagne op poten zet. 

Liever een filmpje dat je alles stap voor stap uitlegt? Dan kan je terugvinden op deze pagina

Hoe zet je een crowdlendingcampagne op?

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot info@crowdfunding.bolero.be (+32 2 303 33 00) en/of ombudsman@ombudsfin.be.