Jong Voka

Jong Voka

Jong Voka verenigt 1.500 jonge ondernemers en high potentials in Vlaanderen. 

De basis wordt gevormd in de acht lokale Jong Voka-werkingen. We stimuleren professionele, economische en persoonlijke groei door netwerkmomenten, inspirerende lezingen, bedrijfsbezoeken, debatten en andere activiteiten te organiseren. Daarnaast geeft Jong Voka jonge ondernemers en professionals een stem in het maatschappelijke en economische debat. Zij vormen immers de economische fundamenten van onze toekomst.

Voor meer informative, surf naar jongvoka.be.

  • Jong Voka Oost-Vlaanderen, Lammerstraat 18, 9000 Gent
  • +32 9 266 14 40
  • info@jongvoka.be