€  2.701.500
al opgehaald
180% Min. €  1.500.000
Nog 40 dagen te gaan
type
Obligatie
Min. gewenste financiering
€  1.500.000
Max. gewenste financiering
€  3.000.000
Frequentie Kapitaalaflossing
Bullet
interest
5.5%
Risicoscore Dun & Bradstreet op 24/09/2021
1 2 3 4

Informatie over de risicoscore

1 Minimaal risico
2 Minder dan gemiddeld risico
3 Meer dan gemiddeld risico
4 Hoog risico
N.A. Geen informatie beschikbaar: zeer hoog risico

looptijd van 5 jaar met bullet terugbetaling

Obligatie

Obligaties op naam met een nominale waarde van €  500, met een max van €  25.000 per investeerder.

Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag en rente terug te betalen volgens een vooraf afgesproken periodiciteit. De obligatie is dus een vorm van een lening.

Obligaties naar Belgisch recht

Staat van herkomst van de emittent

Groep Caenen Capital Fund (de 'emittent'), een Nv naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0549.914.576.

Belangrijkste risico's

Kredietrisico: Investeren in obligaties van jonge bedrijven en/of groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente geheel of gedeeltelijk te verliezen in het geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of vergelijkbare procedure.

Liquiditeitsrisico: De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Het zou daarom kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun obligaties te verkopen.

Rating risico: Ratings gepubliceerd op de website geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de obligaties. Een rating is geen aanbeveling om de obligaties te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het ratingbureau worden herzien of ingetrokken.

Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download de Crowdfunding Brochure.

Vergoeding

De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen.

5,50% op jaarbasis of 3.85% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België).

De identiteit en kredietwaardigheid van de entiteit

Op dit platform worden er geen ratings aan emittenten toegekend door entiteiten van de KBC groep. In bepaalde gevallen werden er wel ratings aangekocht bij een extern ratingbureau welke u in voorkomend geval kan vinden onder 'Risicoscore Dun & Bradstreet’.

Overzicht kosten

De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving, KBC Touch of Bancontact. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,...

Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt

De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie

Alvorens te investeren lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfunding brochure en de investeringsovereenkomst.

Prospectus

Deze campagne wordt gepubliceerd mits uitgifte van een informatienota. Er is geen prospectus beschikbaar.

Uitgiftedatum

De datum van uitgifte is de datum dat de campagne gesloten wordt, die gepland staat voor 29/11/2021.

Looptijd van de obligatie

Looptijd van 60 maanden.

Kosten voor de emittent

Indien het minimum doelbedrag wordt opgehaald is de campagne succesvol en zal na afloop van de campagne een succes fee van 4,50% op het totaal opgehaalde bedrag worden aangerekend aan de emittent.

Risicoscore Dun&Bradstreet

De risicoscore is afkomstig van Dun&Bradstreet. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van ratings die extern zijn aangekocht. De datum van de Rating wordt meegegeven in de desbetreffende campagne. KBC Bank is onder geen enkel beding gehouden om de Rating te actualiseren ingeval van evoluties na de datum van de Rating.

1 Minimaal risico
2 Minder dan gemiddeld risico
3 Meer dan gemiddeld risico
4 Hoog risico
N.A. Geen informatie beschikbaar: zeer hoog risico

Contactgegevens interne en externe klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@crowdfunding.bolero.be (+32 2 429 00 32 en/of ombudsman@ombudsfin.be).

Klaar om in te stappen?

Investeer nu

U gelooft in het groeipotentieel van ons bedrijf en wilt graag investeren. Investeer nu! Zo bouwt u mee aan de topbedrijven van morgen.

Interesse?

Onze onderneming spreekt u aan? U wilt graag op de hoogte blijven? Volg ons! Zo krijgt u het laatste nieuws over ons bedrijf rechtstreeks in uw mailbox.