Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Bike Project zeer vlot over crowdfundingmeet na een stevige spurt

De crowdfundingcampagne van Bike Project wist glansrijk de eindmeet te halen en was een buitengewoon succes! Dankzij de ongelofelijke steun en het vertrouwen van 137 particuliere investeerders en ambassadeurs heeft Bike Project zijn beoogde doelen overtroffen en maar liefst 200 000 euro opgehaald. Bike Project kan met vertrouwen haar passie op hun nieuwe locatie in Zwijndrecht verder uitdragen.  

Investeerders die in deze crowdfundingcampagne investeerden, krijgen een bruto interest van 9,86%* en de obligatie loopt 36 maanden. Deze investeerders hebben laten zien dat zij de visie en passie van Bike Project delen en ondersteunen.

Maar nog belangrijker is dat Bike Project niet alleen financiële steun heeft ontvangen, maar ook een nieuw netwerk van ambassadeurs heeft opgebouwd. Jullie geloof in Bike Project gaat verder dan alleen investeren; het is een blijk van vertrouwen in hun vermogen om de fietsdromen van elke fietsfanaat te verwezenlijken.

Deze campagne was niet alleen een mijlpaal voor Bike Project, maar ook een bewijs van de kracht van gemeenschap en samenwerking.

We wensen Bike Project alvast veel succes toe met hun grote opening dit najaar!
 

*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Beleggen in crowdfundingprojecten brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.