Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Crowdfunding, wat is dat?

Ondertussen kent bijna iedereen wel het begrip crowdfunding, maar weet iedereen welke types crowdfunding er bestaan?

In dit blogbericht geven we wat meer uitleg over de verschillende types en de voor- en nadelen van crowdfunding.

Onze definitie

Er bestaan een waaier aan definities. De volgende schept alvast wat duidelijkheid: crowdfunding kan omschreven worden als een aanvullende financieringsoplossing voor innovatieve projecten, waarbij de projecteigenaar (crowdfunder) een oproep doet bij een groot aantal 'backers' om een deel van het geld op te halen voor de realisatie van hun project. De letterlijke betekenis van crowdfunding is dan ook financiering (funding) door de menigte (crowd).

Het succes van crowdfunding

vrijheidsbeeld

Crowdfunding is eigenlijk niet zo nieuw. Wist u bijvoorbeeld dat het voetstuk van het wereldberoemde Vrijheidsbeeld in New York met vele kleine donaties van het grote publiek is gefinancierd? Zelfs Barack Obama zette crowdfunding al in voor de financiering van zijn presidentiële campagne.

De laatste jaren wint crowdfunding aan toenemend belang dankzij de snelle digitale evolutie: al wie een project wil opstarten of verder ontplooien, kan voortaanonline een oproep doen om aan financiering te komen. 

Crowdfunden, een online fenomeen

online

Om zo veel mogelijk interesse op te wekken voor zijn crowdfundingproject, doet de crowdfunder (projecteigenaar) een beroep op een online platform, zoals BoleroCrowdfunding.be. Dit is een website waarop crowdfunders hun project(en) voorstellen en promoten aan de hand van een crowdfundingcampagne.

Wie in een project gelooft en mee wilt stappen in het succesverhaal van een crowdfunder, maakt gebruik van het online betalingssysteem van het platform om zijn financiële bijdrage te doen. 

Alles of niets

Crowdfunding is een uitstekende barometer om de haalbaarheid van een project te beoordelen: de projecteigenaar zal namelijk enkel succesvol financiering vinden als zijn project voldoende aanslaat bij de crowd.

De meeste crowdfundingplatformen hanteren bovendien een alles-of-niets-aanpak en een bijbehorende 'succesfee':

  • De crowdfunder geeft vooraf het doelbedrag op dat hij via het platform wenst op te halen. Dit is de gewenste financiering.
  • Binnen een vastgelegde termijn – typisch 60 à 90 dagen – moet hij het volledige doelbedrag ophalen.
  • De crowdfunder ontvangt alles, als hij succesvol campagne voert en in zijn opzet slaagt;niets, als hij het vooropgestelde doelbedrag niet kan ophalen binnen de afgesproken termijn.
  • Bij een succesvolle crowdfundingcampagne, betaalt de crowdfunder aan het platform een vooraf bepaalde commissie op het totale bedrag dat hij heeft opgehaald. De meeste crowdfundingplatformen hanteren een succesfee die gemiddeld tussen de 5 en 12% schommelt.

Verschillende soorten crowdfunding

Zoveel motieven als er zijn om een project mee te willen financieren, zoveel verschillende types van crowdfunding zijn er. Sommigen voelen zich dan wel geroepen om een schenking te doen, anderen krijgen graag 'iets' in ruil voor hun financiële bijdrage. Om de crowd te overtuigen in zijn project te investeren, kan de crowdfunder een bepaalde soort tegenprestatie aanbieden.  Dit kan in de vorm van een beloning of een mogelijke financiële return.

Donatie

Donatie

'Backers' schenken geld aan het crowdfundingproject vanuit een intrinsieke of sociale motivatie zonder daarvoor een tastbaar rendement te verwachten. Bij sociale en culturele initiatieven kent dit type crowdfunding veel succes. bv: De financiering van de Olympische deelname van de schaatser Bart Swings in 2013 werd mogelijk gemaakt door donatie.

Beloning

Beloning

De 'crowd' verwacht een bepaalde niet-financiële return. Deze beloning kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld een korting, een gratis staal … Naast de hoop op een beloning, kunnen ook intrinsieke of sociale motieven een rol spelen bij de 'backers'. Zo werd ook de Pebble Watch, de voorloper van de Apple Watch, gefinancierd
door een aantal backers die in ruil graag de eerste versie van het horloge thuisgeleverd kregen. Een zeer succesvolle campagne die een doelbedrag van 100.000 USD (circa 92.000 EUR) vooropstelde en bij het einde van de campagne kon afklokken op meer dan 10 miljoen USD.

Financiële return

Financieel

De projecteigenaar komt met zijn 'backers' overeen dat ze in ruil voor hun bijdrage een gewone of converteerbare obligatie, of een aandeel ontvangen. Bij dit type crowdfunding kijken de investeerders uit naar een financiële return, maar hun investering is zeker ook sociaal of intrinsiek gedreven. Een goed voorbeeld hiervan is Antabio. Antabio is een Franse biotech speler die sinds 2009 werkt aan een behandeling tegen antibiotica-resistente bacteriële infecties.
Eind 2010 brachten 207 backers 300.000 EUR samen via het crowdfundingplatform Wiseed. Eén jaar later kwam er een business angel aan boord met 500.000 EUR in ronde B. Zo’n 18 maanden na de crowdfundingcampagne, in augustus 2012, werden de backers uit de intiële crowdfundingcampagne uitgekocht door diezelfde angel aan een prijs van 1,78 keer hun inleg.

Bolero Crowdfunding, een financieel crowdfundingplatform

Groeien

Bolero crowfunding is een financieel crowfundingplatform waar Belgische investeerders en ondernemers elkaar vinden om samen in groei te investeren.

Investeerders op zoek naar nieuwe investeringsopportuniteiten krijgen de kans om rechtstreeks te investeren in bedrijven met een hoog groeipotentieel. In ruil voor hun financiële bijdrage ontvangen ze een gewone of converteerbare obligatie, of een aandeel.

Ondernemers op zoek naar financiering krijgen toegang tot een belangrijk netwerk van particuliere en professionele investeerders, en durfkapitalisten om financiering te vindenvoor de realisatie van hun businessplannen

Voor- en nadelen

Crowdfunding is geweldig! Toch zijn er ook een aantal nadelen aan verbonden. Hier vindt u de belangrijkste voor- en nadelen voor u samengevat.

Crowdfunding: een heleboel voordelen …

… voor de investeerders

De crowd krijgt de kans om dingen daadwerkelijk te laten gebeuren die – wie weet – baanbrekende evoluties in een industrie of werkwijze zullen initiëren!

… voor de ondernemers

De crowd kan onschatbare feedback geven, zodat de crowdfunder zijn product(en) of de dienst(en) kan optimaliseren voordat hij ze op de markt brengt.

… en een aantal nadelen

Aan crowdfunding zijn een aantal risico’s verbonden, zowel voor de ondernemer als voor de investeerder