Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Crowdfundingcampagne van UNIQ Wonen succesvol verlopen!

UNIQ Wonen heeft deze week het maximum doelbedrag opgehaald. Meer dan 380 investeerders belegden in de crowdfundingcampagne van UNIQ Wonen.

In ruil voor hun belegging in deze obligatie van 36 maanden, krijgen beleggers een bruto-intrest van 7,15%* (netto-intrest 5,01%). De terugbetaling van kapitaal is voorzien in bulletvorm. Dat wil zeggen: een volledige terugbetaling van het kapitaal op het einde van de looptijd. Interest krijg je wel jaarlijks uitbetaald.

De crowdfunding heeft tot doel om het reeds verkregen investeringskrediet van de financiële instelling voor de realisatie van een nieuwbouwproject in Diepenbeek aan te vullen.

We wensen UNIQ Wonen alvast veel succes toe met hun toekomstplannen!
 

​​​​​​​*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Lees hier het blad met essentiële beleggingsinformatie om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen. Beleggen in crowdfundingprojecten brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.