Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Nieuwe obligatielening voor Nikam

Graag stellen we u de nieuwe crowdfundingcampagne van NIKAM voor.
Deze onderneming vervaardigt en verdeelt een gamma van natuurlijke producten om onaangename geuren te neutraliseren. NIKAM is vooral actief in de medische sector en de hotelsector.

Momenteel heeft NIKAM een klantenbestand van ongeveer 650 klanten. Om verder te kunnen groeien rekent men op de crowd om de nodige investeringen te kunnen doen.
Via een crowdfundingcampagne wil men minimum 50.000 euro ophalen door uitgifte van een obligatielening op 4 jaar. Als investeerder wordt u beloond met een rendement van 8,5 procent.

Met het opgehaalde bedrag wil NIKAM een marketingcampagne starten en een nieuwe website lanceren om e-commerce aantrekkelijker te maken. Daarnaast wil men verschillende machines aankopen om de productiekosten te verlagen.

Bekijk de financiële informatie hieronder. Investeren kan vanaf 100 euro.

Ontdek de crowdfundingcampagne van NIKAM

Financiële productinformatie

Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen op het einde van een vooraf bepaalde looptijd, en volgens een vooraf afgesproken periodiciteit rente uit te keren. De obligatie is dus een vorm van lening. 
Obligaties naar Belgisch recht

NIKAM (de 'emittent'), een Bvba met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.
Minimum inschrijvingsbedrag: 100 euro
Maximum inschrijvingsbedrag: 5.000 euro

Belangrijke risico's: Investeren in obligaties van start-ups en groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente volledig te verliezen bij een faillissement. Bovendien zijn de obligaties uiterst illiquide. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download deCrowdfunding Brochure.

Vergoeding: De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België): 8,5% op jaarbasis of 5,95% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%).

Looptijd: De looptijd van de obligatie is 48 maanden.

De emittent, noch de obligaties hebben een kredietrating. De obligaties noteren niet op een beurs.
Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Kosten: De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving. Kiest de investeerder voor een andere betaalmethode, bijvoorbeeld kredietkaarten, wordt er een toeslag van 1.9% aangerekend door de aanbieder van de betalingsdiensten. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,... .

Alvorens te investeren: lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfundingbrochure en de investeringsovereenkomst.
Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar.
Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429.00.32 en/of ombudsman@ombudsfin.be)