Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Ontdek de crowdfundingcampagne van UNIQ Wonen

We zijn enorm opgetogen om een nieuwe crowdfundingcampagne aan te kondigen.
UNIQ Wonen, een Hasseltse projectontwikkelaar, lanceert op donderdag 25 april 2024 om 10.00 uur een nieuwe crowdfundingcampagne op het Bolero-platform. Dit is een unieke kans voor UNIQ Wonen om, dankzij de uitgifte van een obligatie, maximaal 500 000 euro op te halen om verder te kunnen groeien.

De vennootschap Belgian Investment Projects NV is de emittent van deze campagne. Belgian Investment Projects werd opgericht in 1990; UNIQ Wonen in 2018.

Met enkele referentieprojecten en eerdere realisaties kan UNIQ Wonen als projectontwikkelaar bogen op een ruime ervaring in de ontwikkeling van residentieel vastgoed;

- 60 appartementen, 7 woningen en 1 commerciële handelsruimte werden reeds gerealiseerd (2018-heden);
- 37 appartementen en 6 woningen zijn momenteel in de aanbouw; later dit jaar komen er nog 25 appartementen en 31 woningen bij (2024);
- 250 appartementen en woningen zijn momenteel in de ontwikkeling voor komende 2 jaar (2025-2026).

De crowdfundingcampagne heeft tot doel om het reeds verkregen investeringskrediet van de financiële instelling voor de realisatie van een nieuwbouwproject in Diepenbeek aan te vullen. De opbrengsten van de crowdfundingcampagne zullen worden gebruikt voor de notariële aankoop van de projectgronden, evenals voor de kosten van studiebureaus en overige ontwikkelingskosten.

In 2021 had UNIQ Wonen ook al een crowdfundingcampagne lopen bij Bolero Crowdfunding. Ondertussen is deze obligatielening ook al volledig terugbetaald aan de investeerders.

Wat krijgt de investeerder?

In ruil voor hun belegging in deze obligatie van 36 maanden, krijgen beleggers een bruto-intrest van 7,15%* (netto-intrest 5,01%). De terugbetaling van kapitaal is voorzien in bulletvorm. Dat wil zeggen: een volledige terugbetaling van het kapitaal op het einde van de looptijd. Interest krijg je wel jaarlijks uitbetaald.

Investeren in deze nieuwe crowdfundingcampagne is mogelijk vanaf donderdag 25 april om 10.00 uur. Je kan vanaf 100 euro investeren, het maximum inschrijvingsbedrag bedraagt 
2 500 euro.

Ontdek de crowdfundingcampagne van UNIQ Wonen

*Op de bruto-intrest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Lees hier het blad met essentiële beleggingsinformatie om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen. Beleggen in crowdfundingprojecten brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Jouw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt jouw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.