Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Crowdfundingcampagne van Artisan Du temps succesvol verlopen!

De crowdfundingcampagne van Artisan du Temps heeft in een recordtijd het maximum doelbedrag opgehaald. Meer dan 234 investeerders belegden massaal in de Brusselse specialist van verzamelhorloges waardoor de kaap van 300 000 euro snel werd gehaald.

Met het opgehaalde bedrag gaat Artisan du Temps een tweede winkel, in het hart van de Brusselse Zavel, openen. Daarnaast wil Artisan du Temps ook hun erkenning en expertise vergroten door hun atelier te laten goedkeuren door andere grote horlogemakers.

Investeerders die in deze crowdfundingcampagne investeerden, krijgen een bruto intrest van 9,8%* (netto-intrest 6,86%) en de obligatie loopt 48 maanden.

We wensen Artisan du Temps alvast veel succes toe met hun toekomstplannen!
 

​​​​​​​*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Beleggen in crowdfundingprojecten brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag