Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Ontdek de nieuwe obligatielening voor P-Laser

Graag stellen we u de nieuwe crowdfundingcampagne van P-Laser voor. Dit bedrijf uit Zonhoven is gespecialiseerd in industriële reiniging met lasertechnologie.

De kmo richt zich op het bouwen van mobiele apparaten om verroest en vervuild metaal te reinigen. De technologie wordt ook gebruikt om in te passen in automatische processen in de maakindustrie, bijvoorbeeld om lasnaden proper te maken. P-Laser kan rekenen op heel wat internationale aandacht van grote industriële bedrijven.
Ontdek in dit indrukwekkende filmpje hoe de technologie van P-Laser werkt.

P-Laser wil via de crowdfundingcampagne minimum 150.000 euro ophalen door uitgifte van een obligatielening op 5 jaar. Als investeerder wordt u beloond met een rendement van 7 procent.

Met het opgehaalde bedrag wil dit bedrijf de groei financieren en nog meer inzetten op onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast wil men ook extra personeel in dienst nemen.

Bekijk de financiële informatie hieronder. Investeren kan vanaf 100 euro.

Ontdek de crowdfundingcampagne van P-Laser

Financiële productinformatie

Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen op het einde van een vooraf bepaalde looptijd, en volgens een vooraf afgesproken periodiciteit rente uit te keren. De obligatie is dus een vorm van lening. 
Obligaties naar Belgisch recht

P-Laser (de 'emittent'), een Nv met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.
Minimum inschrijvingsbedrag: 100 euro
Maximum inschrijvingsbedrag: 5.000 euro

Belangrijke risico's: Investeren in obligaties van start-ups en groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente volledig te verliezen bij een faillissement. Bovendien zijn de obligaties uiterst illiquide. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download deCrowdfunding Brochure.

Vergoeding: De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen. 7% op jaarbasis of 4,90% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België).

Looptijd: De looptijd van de obligatie is 60 maanden.

De emittent, noch de obligaties hebben een kredietrating. De obligaties noteren niet op een beurs.
Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Kosten: De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving. Kiest de investeerder voor een andere betaalmethode, bijvoorbeeld kredietkaarten, wordt er een toeslag van 1.9% aangerekend door de aanbieder van de betalingsdiensten. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,... .

Alvorens te investeren: lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfundingbrochure en de investeringsovereenkomst.
Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar.
Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429.00.32 en/of ombudsman@ombudsfin.be)