Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Waarom is de Belgische crowdfundingmarkt nog zo klein?

Bovenstaande tabel stelt het heel duidelijk, België loopt achter op haar buurlanden als het gaat over crowdfunding. De gemiddelde Nederlander investeert bijna 10 keer meer via crowdfunding dan de gemiddelde Belg. En de gemiddelde Brit... Hoe komt dat nu?

Om meteen de koe bij de horens te vatten: er zal wel degelijk een ‘cultureel’ verschil zijn tussen de behoedzame Belg en de meer risiconemende Nederlander, Amerikaan enz. Maar zijn er naast dit culturele verschil nog andere oorzaken?


Eerst en vooral dient er een sterk professioneel aanbod te zijn. MyMicroInvest was een van de eerste ernstige initiatieven op de markt. Ondertussen zijn er sinds 2015 andere spelers zoals Bolero Crowdfunding bijgekomen. Het gebrek aan voldoende professionele partijen zoals die er in Nederland (Geldvoorelkaar, Symbid, enz.), Engeland (Crowdcube, Seedrs,…) en de Verenigde Staten (Angel.me, enz.) wel zijn, speelt uiteraard een rol. 

Daarnaast dient er een ondersteunend wetgevend kader te zijn. Fiscale maatregelen werken altijd. Zowel in de VS als Engeland gelden belangrijke fiscale voordelen voor de investeerders zodat investeren via crowdfunding erg attractief wordt. Ook in België wordt hieraan nu gewerkt. 

Een volgend element betreft de investeringslimiet van 1.000 EUR per investeerder voor projecten die meer dan 100.000 EUR ophalen. 1.000 EUR is veel voor een typische investeerder wanneer het niet- financiële crowdfunding betreft. Bij donaties en rewards zien we bijdragen vanaf 10 EUR. Voor een investering waar men eveneens een financieel rendement beoogt, is een bedrag van 1.000 EUR echter veel te laag.

Als we de zijstap maken en vergelijken wat een gemiddelde online retail belegger investeert op de beurs, dan is dat gevoelig hoger. Wij schatten dit bedrag op de Belgische markt tussen 5.000 en 10.000 EUR. Vandaar dat een aanpassing in die richting logisch lijkt. Toch is het opvallend dat de meeste deals op de Belgische markt voor financiële crowdfunding blijven hangen onder een plafond van 100.000 EUR. Dit is wellicht mede te verklaren doordat de investeringslimiet van 1.000 EUR pas geldt voor campagnes boven de 100.000 EUR. Via Bolero Crowdfunding kan je als investeerder tot maximaal 5.000 EUR investeren in deze projecten.

Onze noorderburen krijgen hier meer flexibiliteit. Een investeerder mag er tot 40.000 EUR investeren via een crowdfundingplatform voor een aandelen-deal en maar liefst tot 80.000 EUR in geval van leningen. Wel werkt de Nederlandsche toezichthouder (AFM) in dit geval met een ‘investeerderstoets’ die vanaf een totaal geïnvesteerd bedrag van 5.000 EUR verplicht is en vanaf dan voor elke nieuwe investering moet worden herhaald.

Ook de bovengrens van 300.000 EUR op te halen bedrag zonder uitgifte van een prospectus is een beperkende factor. Hoewel het absoluut niet evident is om online 300.000 EUR op te halen, is dit bedrag te laag. Eenmaal een investeerder de ‘early stage’ financieringsrondes achter de rug heeft, overstijgt de financieringsbehoefte al snel de 1 miljoen EUR om de volgende investeringsperiode van 12 à 18 maanden door te komen. Ook hieraan dient dus op termijn iets gedaan te worden. De spelers op de Belgische markt lossen dit op door private plaatsingen aan te bieden, of door zelf mee in te stappen in de deal. Maar dan is er natuurlijk geen sprake van ‘online crowdfunding’. Ook wordt er vaak gekozen om crowdfunding te combineren met bestaande vormen van financiering.

Vervolgens is er een educatief en ervaringsaspect dat meespeelt. Crowdfunding is nog steeds (erg) onbekend. Wat is het juist? Welke vormen bestaan er? Hoeveel kan ik eraan verdienen? Wat zijn de risico’s?

Ten slotte, maar dat geldt ook voor het buitenland, is er nood aan een secundaire markt waarop aandelen kunnen worden verhandeld. Een typische aandelenbelegger (als dit al het doelpubliek is) zal immers steeds vragen naar het onvermijdelijke: hoe geschiedt de ‘exit’ en aan welke voorwaarden? Het tot stand komen van een secundaire markt is daarom onontbeerlijk.

Morgen bespreken we in een blogbericht onze plannen voor deze secundaire markt. ;-)

 

Wil je meer te weten komen crowdfunding? Download onze whitepaper.

Download hier de whitepaper 'Crowdfunding in België'