Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Wat houdt de nieuwe Europese wetgeving rond crowdfunding in?

Crowdfunding is een groeiend fenomeen in zowel binnen- als buitenland. Enerzijds wordt het een steeds courantere en meer ingeburgerde manier om een ondernemingsidee of -project te financieren en anderzijds diversifiëren beleggers op deze manier hun investeringsportefeuille.

Om die beleggers beter te beschermen, hadden verschillende Europese lidstaten al nationale regelingen en wetgevingen rond crowdfunding ingevoerd, afgestemd op de noden van de lokale markt en haar beleggers. Al die verschillende nationale regelgevingen maakten het er niet makkelijk op om crowdfundingplatformen grensoverschrijdend te laten werken.

Het nieuwe statuut, met de naam European Crowdfunding Service Providers for Business (ECSP), gaat die bestaande en versnipperde nationale regels harmoniseren tot 1 nieuwe Europese verordening. Alle 27 lidstaten moeten er dus voor zorgen dat deze Europese wetgeving geïmplementeerd en nageleefd wordt. Ook Bolero Crowdfunding moet aan die nieuwe Europese wetgeving voldoen.

Maar wat staat er nu in die nieuwe Europese crowdfundingrichtlijnen te lezen? Wat verandert er precies voor jou als investeerder? Laten we even alle belangrijke punten in kaart brengen.
 

FSMA blijft toezichthouder voor België

Hoewel de nieuwe wetgeving een Europese aangelegenheid is, blijft de FSMA in België de toezichthouder voor Belgische crowdfundingplatformen. De ‘Financial Services and Markets Authority’, of FSMA, is de instantie die in ons land de Europese erkenningen zal verstrekken aan crowdfundingplatformen en in de toekomst ook toezicht zal houden op de naleving van deze nieuwe wetgeving.

Alle crowdfundingplatformen, en dus ook Bolero Crowdfunding, hebben tot 10 november 2023 de tijd om alles wettelijk in orde te brengen. Dossiers of campagnes die  in het verleden plaatsvonden en gefinancierd werden, blijven onder de ‘oude’ Belgische wetgeving opereren. Alle nieuwe campagnes, die na 10 november 2023 gestart worden, vallen automatisch onder de nieuwe Europese wetgeving.

De FSMA gaf aan dat de vereisten om die nieuwe erkenning te verkrijgen, niet strenger zijn dan voordien.

Vrije toegang tot de Europese markt

Elk platform dat over de nieuwe Europese erkenning beschikt, zal in alle landen van de Europese Unie kunnen opereren, zonder dat het daarvoor een bijkomend statuut nodig heeft. De uitbreiding over gans Europa en vrije toegang tot de markt opent natuurlijk wel wat perspectieven en maakt grensoverschrijdende financiering van kmo’s nu wel mogelijk, wat voordien, omwille van de diverse nationale wetgevingen juridisch onhaalbaar was.  

Wel zal elk crowdfundingplatform, wanneer het (potentiële) investeerders op de hoogte brengt van nieuwe fondsenwervingen, zowel de autoriteit van het land van oorsprong als elk Europees land waar het platform actief is hiervan op de hoogte moeten brengen.

Makkelijkere informatienota’s

Om te zorgen voor meer bescherming en transparantie, zal elk crowdfundingplatform potentiële beleggers het zogenaamde ‘Key Investment Information Sheet’ of ‘Blad met Essentiële beleggingsinformatie’ moeten bezorgen. Voor elke nieuwe campagne zal een ‘Blad met Essentiële Beleggingsinformatie’ worden opgesteld met daarin de selectiecriteria van de projecten en de risico’s die met een financiering gepaard gaan.

Elke investeerder zal ook een kennistest moeten afleggen om aan te tonen dat ze een goed inzicht hebben in de risico’s van crowdfundinginvesteringen.  Als uit die test blijkt dat er onvoldoende kennis of ervaring is, moet de investeerder de test, al dan niet met een pauze van 24 uur, opnieuw afleggen tot hij slaagt. Pas dan kan en mag de investeerder in een crowdfundingcampagne investeren.

Daarnaast zullen investeerders 4 dagen de tijd krijgen om hun investering te annuleren zonder daarvoor een reden te moeten geven of een boete te moeten betalen.

5 miljoen euro

Vanaf dit najaar is het in Europa mogelijk om een financiering op te halen via crowdfunding tot 5 miljoen euro. Dat is eigenlijk een grote vernieuwing voor Europa, maar niet in België.  In België mag men al sinds 2018, volgens de ‘oude’ nationale Belgische crowdfundingwetgeving, projecten aanbieden tot 5 miljoen euro.

Crowdfunding geopend voor overheidsinstanties

Erkende platformen zullen vanaf eind dit jaar ook overheidsinstanties kunnen financieren. Tot nu toe mocht dat niet en konden enkel bedrijven of handelsondernemingen een campagne organiseren en geld ophalen via crowdfunding.

In de tussentijd…

Momenteel zijn we dus druk in de weer achter de schermen om alles in goede banen te leiden, het Bolero crowdfunding-platform te vernieuwen en de Europese crowdfundinglicentie te verkrijgen. Daarom zal je tijdens de zomermaanden ook geen nieuwe lanceringen van crowdfundingcampagnes zien verschijnen bij Bolero Crowdfunding.

De komende maanden houden we je, zowel op de blog als via mailings, op de hoogte hoe Bolero Crowdfunding die Europese wetgeving in haar dienstverlening vertaalt en wat je dit najaar nog allemaal mag verwachten!