Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Op 'de poef' bij Valor

De afgelopen jaren zijn we meermaals wakker geschud door enerzijds klimaatrampen en anderzijds ongezien hoge energieprijzen. Ook in onze manier van bouwen moeten we daar steeds meer rekening mee houden en duurzaamheid is dan ook niet meer weg te denken.

In de bestaande woningbouw worden steeds meer energiebesparende maatregelen toegepast om de levensduur van gebouwen en constructies te verlengen. Als Belgen lusten wij nog steeds een stevige baksteen. Kunnen we onze drang om een eigen stekje te bouwen verzoenen met de Europese doelstelling om tegen 2050 een volledig klimaatneutraal continent te zijn?

Als het van Valor afhangt, zeker wel. De inspanningen die iedereen moet doen om het klimaat te redden, hebben ook een impact op de woningbouw.

Wij gingen in gesprek met Ward Lauwers, Business Developer van het familiebedrijf Valor. Ze betaalden hun laatste crowdfundingcampagne in mei volledig terug. We  blikken kort met hem terug op hun lopende en afgelopen crowdfundingcampagnes en durven ook een blik op de toekomst en de toekomstplannen van Valor te werpen.

Kan je even toelichten waar Valor voor staat en wat de corebusiness van jullie bedrijf is?

Bij familiebedrijf Valor bouwen en verbouwen we energiezuinige projecten van A tot Z in de ruime regio tussen Brussel en Antwerpen, beter bekend als de Vlaamse Ruit. We focussen vooral op duurzaamheid en leggen ons toe op de integratie van bomen en planten op onze verschillende projectsites.

Qua architectuur streven we bij Valor naar compacte bouwvolumes die een meerwaarde bieden voor de omgeving en uitgroeien tot kleine kloppende groene harten in een dichtbebouwde omgeving. Eerder dan de open ruimte verder in te nemen, richten we ons op oud en vervallen patrimonium of braakliggende terreinen.

Kort samengevat: bij Valor ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden we op een duurzame manier residentieel vastgoed.

Wat zijn de verdere toekomstplannen voor Valor?

Vandaag bestaan we ongeveer 7 jaar. Na de eerste twee jaar startten we onze allereerste crowdfundingcampagne op. Deze crowdfundingcampagne, die we in het najaar van 2018 opstartten en in mei 2023 volledig terugbetaalden, financierde de bouw van 6 units in Breendonk. Daarnaast hebben we bij Bolero Crowdfunding nog een campagne lopen die in het najaar van 2024 afloopt.

Over de jaren heen kan je wel zeggen dat er een expansie in onze bedrijfsactiviteiten plaatsvond. Daar waar we vroeger 5 tot 6 woon- of commerciële units opleverden bij de afsluiting van een project, zitten we de dag van vandaag aan een maximum van 32 units. Veel groter wensen we voorlopig binnen een project niet te gaan. Uiteraard hopen we de komende jaren nog vele mooie projecten te mogen realiseren.

Waarom financier(d)en Valor projecten via een crowdfundingcampagne?

Wanneer we met Valor een project opstarten, duiken er in de pré-projectfase al kosten op. Architectkosten voor het opmaken van ontwerpen, initiële kosten om een terrein bouwklaar te maken, de eerste studiekosten voor de stabiliteit van een gebouw,… Dat zijn kosten en fases van het bouwproces waarin een bank in de financiering nog niet tegemoet komt. Een bank gaat pas aan financiering denken als er voldoende waarborgen tegenover die financiering staan.

10 jaar geleden waren omgevingsvergunningen en ruwe plannen van het project voldoende om de bouwfase op te starten. Vandaag wordt er veel meer vooraf uitgetekend en worden er studies opgestart om de risicokosten tijdens het bouwproces te verkleinen of zelfs te vermijden. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de pré-projectfase dus duurder wordt. Dan komt het kapitaal dat we via een crowdfundingcampagne kunnen ophalen goed van pas.

Wat is voor Valor de meerwaarde van een crowdfundingcampagne?

Je kan kapitaal zoeken via het eigen vermogen van de aandeelhouders van je bedrijf of je laat je project financieren via een bank of via een crowdfundingcampagne. Zowel voor de ondernemer als de investeerder is een crowdfundingcampagne een win-winsituatie. Zo moet je als ondernemer niet op zoek naar eigen vermogen en krijg je er een hele ‘fanclub’ bij. Voor de investeerder is het een mooie diversificatie van zijn investeringsportefeuille.

Wanneer je een crowdfundingcampagne lanceert, creëer je een zekere betrokkenheid met jouw investeerder. Zeker wanneer je een (tastbaar) product op de markt brengt zoals een fiets, drankje, … Je investeerders treden dan als een soort van ambassadeur op om jouw producten te promoten. Het is dus niet louter kapitaal of een lening dat je ophaalt, maar ook een vorm van betrokkenheid en ambassadeurschap.

Hebben jullie vanuit Valor nog nieuws om met het bredere publiek te delen?

In Lebbeke hebben we een reconversie van een haarsnijderij opgestart. In dat nieuwe project willen we 18 woonuntis en 2 commerciële units bouwen. We zijn nu volop bezig om een financieringsmix op te stellen en kijken naar de optie om voor dit project, dit najaar of begin 2024, een nieuwe crowdfundingcampagne te lanceren.

 

Hartelijk dank voor deze aangename babbel, Ward. En misschien wel tot volgend jaar!