Win een standplaats en pitchmoment tijdens Finance Avenue

Op zaterdag 18 november zijn we terug aanwezig op Finance Avenue in Tour & Taxis te Brussel. Finance Avenue is een organisatie van De Tijd, bovendien is dit event de grootste nationale geldbeurs voor spaarders en beleggers. Ook dit jaar hebben we terug een Bolero Crowdfunding stand waarbij er ook plaats is voor vijf ondernemers om hun project voor te stellen. 

De bedoeling van het event is om investeerders in contact te brengen met startende ondernemers en hen te laten kennismaken met de boeiende leefwereld waarin actuele start-ups en startende ondernemers hun projecten op de rails proberen te krijgen. Ondernemers krijgen de kans om aan een groot investeerderspubliek hun project voor te stellen.  Vorig jaar waren er meer dan  3.000 aanwezigen.

Win een gratis standplaats en pitchmoment

Aangezien het aantal plaatsen voor ondernemers op het event beperkt is, werd ervoor gekozen om de crowd voor een deel te laten beslissen welke ondernemers zeker een plaats krijgen op Finance Avenue. De ideale manier om je community op te bouwen of verder uit te breiden!
De leden van Bolero Crowdfunding zullen hun favoriete ondernemer naar Finance Avenue kunnen stemmen. De 2 ondernemers met het hoogste aantal stemmen worden sowieso geselecteerd voor een gratis stand op het event. Bovendien krijgen zij een exclusief pitch-moment tijdens de twee workshops van Bolero Crowdfunding.

Inschrijven is eenvoudig…

Alle ondernemers die wensen deel te nemen kunnen zich makkelijk inschrijven door een mailtje te sturen naar info@bolerocrowdfunding.be, getiteld “Deelname wedstrijd Finance Avenue” met volgende info:

  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • 1 veelzeggende foto over je bedrijf/project/product
  • een korte omschrijving van je bedrijf (mik op max. 20-30 woorden)
  • de link naar je website


Bolero Crowdfunding verzamelt vervolgens alle informatie op de wedstrijdpagina. Deze wordt vanaf vrijdag 29 september online gebracht. Hoe sneller je de informatie doorspeelt, hoe sneller jullie stemmen kunnen beginnen verzamelen. Op 3 november 2017 - 16u wordt de wedstrijdpagina afgesloten zodat we een aantal weken van tevoren weten wie zal deelnemen aan het event.

Goed om weten

Het is niet noodzakelijk om als deelnemer ook effectief een crowdfundingcampagne op te starten. Maar het is alvast een manier om je bedrijf voor te stellen aan potentiële investeerders en/of klanten, feedback van hen te krijgen, etc.


Wedstrijdreglement

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Bolero Crowdfunding – KBC Securities NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, hierna genoemd “de organisator”.

Ondernemers kunnen gratis deelnemen aan de wedstrijd en dit tot zolang de wedstrijd loopt. Alle leden van Bolero Crowdfunding kunnen maximaal 3 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 1 stem per ondernemer. Op 3 november 2017 om 16 uur wordt de wedstrijd afgesloten. De 2 ondernemers die bij het afsluiten van de wedstrijd de meeste stemmen hebben verzameld winnen een gratis stand alsook de mogelijkheid hun project te pitchen tijdens de workshop van Bolero Crowdfunding. Er kunnen maximaal 2 winnaars genomineerd worden. In geval van ex aequo zal de organisator een additionele schiftingsvraag uitsturen aan de betrokkenen.

Elke rechtspersoon kan maximaal 1 lidmaatschap aanmaken op het platform van Bolero Crowdfunding. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van dit reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om stemmen nietig te verklaren indien zij van oordeel is dat niet volgens bovenvermeld wedstrijdreglement wordt gehandeld. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelname van een ondernemer op elk moment stop te zetten. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of de wedstrijdprijs geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of te annuleren als onvoorziene omstandigheden dit rechtvaardigen. Noch de organisator, noch de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, noch hun medewerkers of aangestelden kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De organisator of de door haar bij de wedstrijd betrokken derden kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook.

Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.