Aan de slag als investeerder

Op Bolero Crowdfunding investeer je in de groei van Belgische kmo's in ruil voor potentieel hoge rendementen en deelname in de eventuele succesverhalen van ambitieuze ondernemers. 

Ben je nieuw bij Bolero Crowdfunding? Wil je aan de slag als investeerder? Misschien wel rechtstreeks investeren in 'the next big thing'? Lees dan hier hoe je het meeste uit het platform haalt. 

Wie kan investeren?

Bolero Crowdfunding maakt het je makkelijk: enkel natuurlijke (individuele) personen kunnen investeren in de opportuniteiten aangeboden op het Bolero-platform. 

Natuurlijke personen:

  • ouder dan 18 jaar
  • wettelijk gerechtigd om te beleggen
  • inwoner van België

Hoe beginnen?

Stap 1 – Jouw gratis effectenrekening aanmaken bij Bolero

Word gratis klant bij Bolero en teken het Bolero Crowdfunding-contract (onder het Bolero webplatform > menu Bolero Crowdfunding > Word gratis lid). Als investeerder bij Bolero Crowdfunding maak je dan deel uit van onze exclusieve 'investor community'.

Word nu gratis klant

Geniet de volgende voordelen

  • Krijg toegang tot alle beleggersinformatie over elke opportuniteit die je interesseert op het platform, inclusief de financiële vooruitzichten, risico's, uitstapmogelijkheden en nog veel meer. 

  • Stel je vragen rechtstreeks aan de teamleden van de ondernemingen waarover je meer wil weten op de 'Neem contact op'-pagina van hun crowdfundingcampagne. 

  • Ontvang regelmatige updates over nieuwe investeringsopportuniteiten en jouw lopende beleggingen. 

Stap 2 – Jouw investering

De lancering van een campagne wordt meestal twee weken op voorhand gecommuniceerd. Op het moment van lancering, meestal een dinsdag of donderdag om 10 uur, moet u dan op het Bolero-webplatform zijn. Klik op dat moment eenvoudigweg op de knop 'Investeer nu'. Die knop wordt geactiveerd wanneer u de specificaties van een campagne bekeken hebt. Lees en aanvaard de juridische documenten, bepaal het bedrag dat je wil investeren om je transactie af te ronden. Investeer je voor het eerst? Lees dan zeker de info hieronder. 

Investeer je voor het eerst via Bolero Crowdfunding?

Als je voor het eerst via Bolero investeert in een Bolero Crowdfunding campagne, zal je eerst klant moeten worden van Bolero en het Bolero Crowdfunding-contract moeten ondertekenen (terug te vinden in het Bolero-webplatform > Bolero Crowdfunding > Word gratis lid). Daarnaast zal je ook een beleggingskennis – en ervaringstest over crowdfunding moeten invullen. 

Dat is een vragenlijst voor beleggers waarmee KBC Bank NV kan beoordelen of de investeringsopportuniteiten die het platform biedt geschikt zijn voor jou, afhankelijk van je kennis en ervaring met beleggen in kmo’s en groeibedrijven. 

Wat gebeurt er met je geld?

Bij een investering wordt je geld toegekend aan een crowdfundingproject. Dat betekent dat je jouw investering niet kan terugtrekken of het geïnvesteerde bedrag niet in een ander project kan investeren zolang de crowdfundingcampagne loopt. Een campagne duurt maximaal 60 dagen. 

Je geld wordt dus niet onmiddellijk overgemaakt aan de onderneming waarin je investeert. De onderneming zal je investering alleen innen wanneer ze erin slaagt om het vooropgestelde doelbedrag binnen de 60 dagen op te halen via Bolero Crowdfunding

Als het crowdfundingproject niet succesvol is, dan krijgt het bedrijf niets en krijg je je geld terug. 

Meer weten?

Neem een kijkje op de pagina 'Over crowdfunding' en vind er meer informatie over de alles-of-niets-aanpak. 

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot info@crowdfunding.bolero.be (+32 2 303 33 00) en/of ombudsman@ombudsfin.be.