Crowdfunding, wat is dat?

U hebt misschien al van 'crowdfunding' gehoord? Regelmatig duikt er wel een bericht op in de media dat melding maakt van een succesvol crowdfundingproject. Maar wat is crowdfunding nu eigenlijk?

Onze definitie

Er bestaat een waaier aan definities. De volgende schept alvast wat duidelijkheid: crowdfunding kan omschreven worden als een aanvullende financieringsoplossing voor innovatieve projecten, waarbij de projecteigenaar (crowdfunder) een oproep doet bij een groot aantal 'backers' om een deel van het geld op te halen voor de realisatie van hun project. De letterlijke betekenis van crowdfunding is dan ook financiering (funding) door de menigte (crowd).

Het succes van crowdfunding

vrijheidsbeeld

Crowdfunding is eigenlijk niet zo nieuw. Wist u bijvoorbeeld dat het voetstuk van het wereldberoemde Vrijheidsbeeld in New York met vele kleine donaties van het grote publiek is gefinancierd? Zelfs Barack Obama zette crowdfunding al in voor de financiering van zijn presidentiële campagne.

De laatste jaren wint crowdfunding aan toenemend belang dankzij de snelle digitale evolutie: al wie een project wil opstarten of verder ontplooien, kan voortaan online een oproep doen om aan financiering te komen. 

Crowdfunden, een online fenomeen

online

Om zo veel mogelijk interesse op te wekken voor zijn crowdfundingproject, doet de crowdfunder (projecteigenaar) een beroep op een online platform, zoals Bolero Crowdfunding. Dit is een website waarop crowdfunders hun project(en) voorstellen en promoten aan de hand van een crowdfundingcampagne.

Wie in een project gelooft en mee wilt stappen in het succesverhaal van een crowdfunder, maakt gebruik van het online betalingssysteem van het platform om zijn financiële bijdrage te doen. 

Alles of niets

Crowdfunding is een uitstekende barometer om de haalbaarheid van een project te beoordelen: de projecteigenaar zal namelijk enkel succesvol financiering vinden als zijn project voldoende aanslaat bij de crowd.

De meeste crowdfundingplatformen hanteren bovendien een alles-of-niets-aanpak en een bijbehorende 'succesfee':

  • De crowdfunder geeft vooraf het doelbedrag op dat hij via het platform wenst op te halen. Dit is de gewenste financiering.
  • Binnen een vastgelegde termijn – typisch 30 à 60 dagen – moet hij het volledige doelbedrag ophalen.
  • De crowdfunder ontvangt alles, als hij succesvol campagne voert en in zijn opzet slaagt; niets, als hij het vooropgestelde doelbedrag niet kan ophalen binnen de afgesproken termijn.
  • Bij een succesvolle crowdfundingcampagne, betaalt de crowdfunder naast de dossierkost een vooraf bepaalde commissie op het totale bedrag dat hij heeft opgehaald. De meeste crowdfundingplatformen hanteren een success fee die gemiddeld tussen de 5 en 12% schommelt. Bij Bolero Crowdfunding ligt de totale fee doorgaans tussen 4.5% en 6%

Verschillende soorten crowdfunding

Zoveel motieven als er zijn om een project mee te willen financieren, zoveel verschillende types van crowdfunding zijn er. Sommigen voelen zich dan wel geroepen om een schenking te doen, anderen krijgen graag 'iets' in ruil voor hun financiële bijdrage. Om de crowd te overtuigen in zijn project te investeren, kan de crowdfunder een bepaalde soort tegenprestatie aanbieden.  Dit kan in de vorm van een beloning of een mogelijke financiële return.

Donatie

Donatie

'Backers' schenken geld aan het crowdfundingproject vanuit een intrinsieke of sociale motivatie zonder daarvoor een tastbaar rendement te verwachten. Bij sociale en culturele initiatieven kent dit type crowdfunding veel succes.

Beloning

Beloning

De 'crowd' verwacht een bepaalde niet-financiële return. Deze beloning kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld een korting, een gratis staal … Naast de hoop op een beloning, kunnen ook intrinsieke of sociale motieven een rol spelen bij de 'backers'.

Financiële return

Financieel

De projecteigenaar komt met zijn 'backers' overeen dat ze in ruil voor hun bijdrage een gewone of achtergestelde obligatielening,of een aandeel ontvangen. Bij dit type crowdfunding kijken de investeerders uit naar een financiële return, maar hun investering is zeker ook sociaal of intrinsiek gedreven.

Bolero Crowdfunding, een financieel crowdfundingplatform

Groeien

Bolero crowfunding is een financieel crowfundingplatform waar Belgische investeerders en ondernemers elkaar vinden om samen in groei te investeren.

Investeerders op zoek naar nieuwe investeringsopportuniteiten krijgen de kans om rechtstreeks te investeren in bedrijven met een hoog groeipotentieel. In ruil voor hun financiële bijdrage ontvangen ze een gewone of achtergestelde obligatielening.

Ondernemers op zoek naar financiering krijgen toegang tot een belangrijk netwerk van particuliere, professionele investeerders en durfkapitalisten om financiering te vinden voor de realisatie van hun businessplannen

Voor- en nadelen

Crowdfunding is geweldig! Toch zijn er ook een aantal nadelen aan verbonden. Hier vindt u de belangrijkste voor- en nadelen voor u samengevat.

Crowdfunding: een heleboel voordelen …

… voor de investeerders

De crowd krijgt de kans om dingen daadwerkelijk te laten gebeuren die – wie weet – baanbrekende evoluties in een industrie of werkwijze zullen initiëren!

… voor de ondernemers

De crowd kan onschatbare feedback geven, zodat de crowdfunder zijn product(en) of de dienst(en) kan optimaliseren.

… en een aantal nadelen

Aan crowdfunding zijn een aantal risico’s verbonden, zowel voor de ondernemer als voor de investeerder