Investeer in de Belgische bedrijven van morgen

Bolero Crowdfunding bied jou een unieke kans om via crowdfunding rechtstreeks te investeren in Belgische beloftevolle ondernemingen.

Wat betekent crowdfunding voor jou als investeerder?

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering waarbij een ondernemer beroep doet op een investeerderspubliek (de crowd) om financiering te vinden voor zijn bedrijf. Hij/zij lanceert m.a.w. een crowdfundingcampagne waarbij, binnen een bepaalde tijdspanne (meestal max. twee maanden), een minimum bedrag bij een publiek van particuliere investeerders wordt verzameld. Jij als investeerder kan zo een totaalbedrag investeren van 100 euro tot 5.000 euro per campagne. Bij grote crowdfundingcampagnes kan je zelfs tot 25.000 euro per campagne investeren. Wanneer het vooropgestelde bedrag binnen de deadline wordt opgehaald, is de crowdfundingcampagne geslaagd en wordt het geld via het crowdfundingplatform overgemaakt aan de ondernemer. Is dat niet het geval, dan worden alle investeerders terugbetaald. 

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor verschillende soorten van crowdfunding. KBC biedt via haar platform, Bolero Crowdfunding, één type van financiële crowdfunding aan:  een bedrijf schrijft een obligatielening uit waarop jij als  investeerder kan intekenen tegen een bepaalde rente. Deze vorm van crowdfunding wordt ook wel Crowdlending genoemd. Buiten deze vorm bestaan er nog andere vormen van crowdfunding, namelijk donaties, reward-based en equity crowdfunding (dan stap je als investeerder in aandelen van het bedrijf). Die vormen van crowdfunding worden niet via Bolero Crowdfunding aangeboden . 

Jouw voordelen

Via crowdfunding stimuleer je de groei van kmo’s en groeibedrijven door in te tekenen op een obligatielening. Je geniet van een vaste interestvoet en een afgesproken aflossingsplan van het ontleende kapitaal.   

Beslis welk bedrag je investeert. Investeren kan al vanaf 100 euro tot maximaal 5.000 euro per crowdfundingcampagne. Bij grotere campagnes kan zelfs tot 25.000 euro per campagne geïnvesteerd worden. 

Interesse?

Word klant bij Bolero

Overtuigd?

Vind investeringsopportuniteiten

Meer weten over de risico's?

InvestAware

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot info@crowdfunding.bolero.be (+32 2 303 33 00) en/of ombudsman@ombudsfin.be.