Vind financiering

Een duidelijk financieel plan, op zoek naar financiering voor de verdere groeiplannen van uw onderneming? Dan is Bolero Crowdfunding beslist iets voor u! Bolero Crowdfunding biedt u hét financieel crowdfundingplatform om financiering te vinden voor uw onderneming tegen de scherpste voorwaarden op de Belgische markt.

Dien uw crowdfundingaanvraag in

Waarom kiezen voor Bolero Crowdfunding?

De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform of het verstrekken van enige diensten door KBC Bank in het kader van een private plaatsing kan niet beschouwd worden als een aanbod tot of een onderdeel van een aanbod tot het kopen of verkopen van een of ander effect en/of het aanzetten tot het verhandelen van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie waar een zodanig aanbod, uitnodiging of distributie onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of uitnodiging doet, niet bevoegd is om dat te doen, of aan iemand aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen. Het aanbieden van de Bolero Crowdfundingdienst en het Bolero Crowdfundingplatform houdt geenszins een garantie in inzake de goede afloop van de projecten en mogelijke Investeringsovereenkomsten die daaruit voortvloeien. KBC Bank biedt geen garantie op het succesvol ophalen van de gewenste financiering hetzij via het Bolero Crowdfundingplatform, hetzij via private plaatsingen. Evenmin staat KBC Bank garant voor de uitvoering door de gebruikers (met inbegrip van ondernemingen) van voorstellen, aanbiedingen en/of beloftes gedaan en/of verbintenissen aangegaan middels het Bolero Crowdfundingplatform. KBC Bank staat geenszins garant voor de uitvoering door de gebruikers (met inbegrip van ondernemingen) van de verbintenissen die deze ten aanzien van elkaar opnemen in de investeringsovereenkomsten, ten opzichte van dewelke KBC Bank een derde partij is. Dit houdt onder meer in dat er op geen enkele wijze enig verhaalsrecht is op KBC Bank indien een gebruiker (met inbegrip van ondernemingen) zijn verbintenissen uit hoofde van een investeringsovereenkomst niet nakomt. Evenmin verstrekt KBC Bank financieel, juridisch, fiscaal, corporate finance of enig ander advies aan de onderneming, en dient de onderneming naar eigen goeddunken, en desgevallend in overleg met haar eigen adviseurs, de gewenste financieringsstructuur te bepalen voor haar project.