Investissez dans les grandes sociétés belges de demain

Bolero Crowdfunding vous offre une opportunité unique d'investir directement dans des entreprises belges prometteuses.

Que signifie le crowdfunding pour vous en tant qu'investisseur?

Le crowdfunding est une forme alternative de financement qui permet à une entreprise de faire appel à un public d'investisseurs (la communauté) afin de trouver un financement pour son entreprise.  Autrement dit, l'entrepreneur lance une campagne de crowdfunding qui doit lui permettre de récolter un montant minimum auprès d'un public d'investisseurs privés durant une période donnée (généralement deux mois). En tant qu'investisseur, vous pouvez investir un montant total allant de 100 euros à 25 000 euros par campagne. Lorsque le montant fixé est levé durant le délai, la campagne de crowdfunding est réussie et l'argent est transféré à l'entrepreneur par le biais de la plateforme de crowdfunding. En cas d'échec de la campagne, tous les investisseurs sont remboursés.

Le crowdfunding est une notion de récolte pour plusieurs types de crowdfunding. KBC offre une type de crowdfunding financier par le biais de sa plateforme Bolero Crowdfunding.  Dans l'hypothèse où une entreprise émet un emprunt obligataire, vous pouvez y souscrire à un taux défini en tant qu'investisseur. Cette forme de crowdfunding s'appelle le Crowdlending.  Il existe en dehors de celles-là d'autres formes de crowdfunding, appelées Equity Crowdfunding, Donations et Reward-based Crowdfunding. Ces dernières ne sont pas proposées sur Bolero Crowdfunding.

Vos avantages

  1. Choisissez les sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir parmi un portefeuille exclusif d’opportunités d’investissement.
  2. Déterminez vous-même le type de produit par lequel vous souhaitez investir:
    • Le Crowdlending vous permet de stimuler la croissance de PME et sociétés de croissance en souscrivant un emprunt obligataire. Vous bénéficiez d'un taux d'intérêt fixe et d'un plan d'amortissement préétabli du capital emprunté.  
  3. Décidez du montant que vous investissez. Chaque investisseur peut investir entre 100 EUR et 25 000 EUR* maximum par campagne de crowdfunding.

Intéressé?

Devenir membre

Convaincu?

Trouver des opportunités d’investissement

En savoir plus sur les risques?

InvestAware

En savoir plus ?

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot info@crowdfunding.bolero.be (+32 2 303 33 00) en/of ombudsman@ombudsfin.be.