Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Crowdfunding in Frankrijk bereikt bijna 300 miljoen euro

Vandaag zagen we een mooi overzicht van de crowdfunding markt in Frankrijk. Er werd bijna 300M€ opgehaald in 2015. En hoe zit het dan in België?

De Franse crowdfunding markt is in 2015 verdubbeld en bereikte net geen 300 miljoen euro. In België bereiken we amper 10 miljoen euro. De situatie is dan ook totaal anders. Het land is uiteraard groter, maar zelfs in verhouding zijn we nog steeds 5 keer kleiner.

Waar zit hem dan het verschil?

In eerste instantie komt het uit de kennis en ervaring. De Fransen zijn er al langer en meer mee vertrouwd. We stellen vast dat 2.3 miljoen mensen al hebben deelgenomen. Dat is bijna 4% van de bevolking en komt hiermee ongeveer op het niveau van mensen die bvb on-line beleggen in aandelen. In België zijn de mensen nog niet zo vertrouwd met crowdfunding. Op onze infosessies geven we graag uitleg (zie events op onze website).

Daarnaast is het maximaal op te halen bedrag beduidend hoger. In Frankrijk bedraagt het momenteel 1 miljoen euro en het wordt opgetrokken naar 2.5 miljoen euro. In België blijven we hangen op 300.000 euro.

Bovendien zijn er in Frankrijk fiscale incentives en kan de investeerder grotere bedragen inzetten. In België is er (nog) geen fiscale stimulus en kan men meestal maar maximum 1000 euro investeren in een project.

Hoe zit het met de verdeling over de verschillende vormen van crowdfunding?

Er gaat ongeveer 25% in de zogenaamde donatie- en reward-gebaseerde systemen, 25% gaat in kapitaal. Het gros gaat in leningen. Van deze leningen gaat 2/3-de naar leningen aan particulieren.

Leningen aan particulieren is dus de grootste markt,...en laat dit nu degene zijn die in België nog niet is toegelaten. Niet dat we hier onmiddellijk voor pleiten, maar er blijft natuurlijk wat potentieel liggen.

Hoe evolueert België?

Het goede nieuws is dat er groei is, het slechte nieuws is dat het nog steeds trager gaat dan de omringende landen.

Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om een versnelling hoger te schakelen. De regering overweegt fiscale stimulie en een verhoging van het toegelaten bedrag per investeerder. Dit zijn zeker stappen in de goede richting en hopelijk komen ze ook snel.

De fiscale stimuli liggen waarschijnlijk wel wat moeilijker in de huidige economische tijden, maar eigenlijk is het een no-brainer. Het is enerzijds een stimulans om meer jonge ondernemers kansen te bieden, het is anderzijds een stukje compensatie voor de (bijzonder hoge) risico's die de investeerders nemen.

Het eigenaardige is dat de overheid er zelfs nog aan wint. Het overheidsbeslag ligt in België immers op pakweg 50%. Als er fiscale stimuli van 30% komen voor een deel van de jonge ondernemers creëren zij onmiddellijk werkgelegenheid, kopen producten en diensten aan, enz enz. De ondernemer gaat immers aan de slag en creëert dus BNP. En de overheid recupereert dus de fiscale stimuli onder de vorm van BTW, lagere werkloosheid, personenbelasting, vennootschapsbelasting,...

Het zou de ambitie moeten zijn om minstens 'at par' te zijn met de ons omringende landen. In België zijn we -per inwoner omgerekend- circa 5x kleiner dan Frankrijk, 20x kleiner dan Nederland en ongeveer 100x kleiner dan het Verenigd Koninkrijk.

#TheOnlyWayIsUp