Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Geen aprilgrap. Nieuwe spelregels van kracht voor financiële crowdfunding in Nederland.

Onze noorderburen staan in de Europese top als het over crowdfunding gaat. In 2015 zetten ze een jaarresultaat van €128 miljoen neer. Per capita 7.5 keer meer dan in België. Een bedrag dat voor €100 miljoen te danken is aan crowdlending. Niet verwonderlijk veel hoger dan in België, daar de populaire vorm Peer-to-Peer lending in België verboden is. Ook rewards deden het niet slecht met €20.3 miljoen op de teller. Equity crowdfunding en donaties namen elk zo’n €4.5 miljoen voor hun rekening.

In December 2015 heeft de AFM, de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten, een rapport uitgebracht met een aantal aanbevelingen voor financiële crowdfunding. De AFM merkt dat crowdfunding meer en meer aan belang wint op de financiële markten en wil hier eerlijkheid en transparantie voor investeerders aan de dag leggen om de sector op een duurzame manier te laten groeien. Vanuit die insteek treden vandaag volgende regels in voege.

1. Verhoging van het maximum investeringsbedrag per investeerder

Op vraag van de sector worden de investeringsgrenzen verhoogd van €20.000 naar €40.000 voor aandelen, en van €40.000 naar €80.000 voor leningen. Deze investeringsgrenzen gelden per platform. In België ligt dit plafond op niveau van de projecten. Voor Belgische campagnes die meer dan €100.000 willen ophalen bij de crowd mag er niet meer dan €1.000 geïnvesteerd worden per project. Een heel andere spelregel dus.

2. Verplichte kennis- en ervaringstest voor investeerders

De verhoging van de investeringslimieten komen er niet zomaar. Geïnspireerd op de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk worden platformen in Nederland vanaf vandaag verplicht een test af te nemen bij investeerders. Dit voor investeringen vanaf €500 en te herhalen indien de volgende investering een veelvoud van €5.000 overschrijdt. Wellicht geen populaire maatregel voor de platformen, maar dit ter bescherming van de investeerder. Indien de investeerder niet slaagt voor de test kan hij zelf beslissen om toch te investeren. Maar het is de plicht van het platform om dan de gepaste waarschuwingen te geven door onderliggende risico’s in de verf te zetten.

Het verhogen van de limieten in combinatie met het invoeren van de investeerderstoets biedt volgens de AFM een mooie balans tussen stimuleren van groei en bescherming van de consument. De raad wordt gegeven om niet meer dan 10% van het beschikbare kapitaal te investeren in crowdfunding projecten. Aldus de AFM.

In België heeft de toezichthouder (FSMA) nog niet zo’n verplichting opgelegd voor alle platformen. Bolero Crowdfunding neemt als enig platform in België wel al dergelijke kennis- en ervaringstest af bij haar investeerders alvorens ze kunnen investeren. Ook hier is na een negatieve test geen belemmering om over te gaan tot investeren.

3. Investeerders kunnen zich binnen de 24 uur bedenken

Een opvallend nieuwe regel is dat platformen de investeerders extra bedenktijd moeten geven. Dit door de investeerder de kans te geven de investering binnen de 24 uur te bevestigen, of door hem op een makkelijke manier de investering kosteloos te laten annuleren.  

4. Crowdfundingplatformen moeten AFM helpen om het overzicht te bewaren

De platformen worden verzocht om halfjaarlijks een bepaalde rapporteringstool in te vullen via de website van de AFM. Deze opvolgingstool moet de AFM in staat stellen om het overzicht te bewaren wat betreft de grootte van de platformen, de financiële situatie van het platform, actieve investeerders op crowdfundingplatformen, aantal faillissementen, etc.

 

Verder zijn er nog extra regels van kracht voor crowdlending en equity crowdfunfing afzonderlijk. Een volledig overzicht kan u hier nalezen.