Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Heeft de coronacrisis ook op crowdlending een effect?

Heeft de coronacrisis een impact op crowdlending? Dat werd afgelopen week door Test Aankoop onderzocht. Dat de huidige crisis een grote impact heeft op de economie, onze portefeuille en ons dagelijks leven is ondertussen duidelijk. Maar wat is de impact op crowdlending? Wat zijn de gevolgen? Hoe gaat Bolero Crowdfunding hiermee om? En hoe zit het met lopende en toekomstige crowdlendingcampagnes? We vatten het voor jou samen.

Crowdlending is het principe waarbij een onderneming geld ophaalt bij particuliere beleggers. Bij Bolero Crowdfunding doen we dit aan de hand van een (achtergestelde) obligatielening. In ruil voor die lening, die over een aantal jaar loopt, krijgt de investeerder rente. Omdat het een risicovolle investering is, ligt die rente makkelijk rond de 5% of meer.

In het begin van de lockdown lag de lancering van nieuwe projecten even stil. Maar die periode is intussen voorbij. Op 28 mei haalde POY Group via Bolero Crowdfunding 625.000 euro op in slechts enkele minuten. Dat bevestigt de resultaten uit onze bevraging, waaruit bleek dat de beleggingsbereidheid onder beleggers in crowdlending goed stand houdt. Ook projecten van andere crowdlendingplatformen, zoals Look&Fin, bevestigen dit resultaat.

Maar wat met lopende projecten? Bolero Crowdfunding heeft met elke onderneming die momenteel bij hen een campagne heeft lopen, bekeken hoe het kan helpen bij eventuele problemen. En ondanks de crisis, zijn er momenteel geen problemen met terugbetaling of wanbetalingen gemeld. Goed nieuws dus.

Toch is er ongetwijfeld ook een negatieve  kant. De komende maanden zal het aantal faillissementen stijgen. Dat is een feit. Daarom is extra voorzichtigheid van belang. Daarnaast wordt verwacht dat ook het aantal wanbetalingen in lopende projecten zal stijgen.

Test Aankoop verwijst hierbij wel naar het strenge beleid van de crowdlendingplatformen in ons land bij het aanvaarden of afwijzen van nieuwe projecten. Dat strenge beleid verkleint het risico.

Test Aankoop onderstreept ook het belang van crowdlending voor de economie: veel ondernemingen hebben meer dan anders nood aan financiële middelen om de crisis te overbruggen. Hier kan crowdlending een alternatieve financieringsbron zijn, die een bedrijf sterker uit de crisis laat komen. Daarnaast kunnen gezonde bedrijven, die bijvoorbeeld onvoldoende waarborgen hebben voor een lening van de bank, via crowdlending misschien wel aan de nodige financiering komen.

Crowdlending blijft, ondanks de crisis, een mooie aanvulling op je portefeuille. Het levert een mooie rente op in vergelijking met je spaarboek, maar heeft uiteraard ook een hoger risico. Het is daarom enkel weggelegd voor beleggers die dit risico willen en kunnen nemen. Test Aankoop zegt hierover dat het vooral interessant is als extra spreiding binnen een al breed gediversifieerde portefeuille, en dat spreiding over verschillende projecten aangeraden is om je risico te beperken.

Lees hier het volledige artikel op de website van Test Aankoop >>