Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Federaal bankenplan wordt versoepeld en verlengd

In maart werd het zogenaamde ‘federaal bankenplan’ voorgesteld. Hiermee stelde de regering 50 miljard euro aan garanties voor kredieten ter beschikking, waarvan particulieren en ondernemingen kunnen genieten. Tussen begin april en eind mei kregen op die manier 118.000 gezinnen en 130.000 bedrijven zo’n uitstel van betaling voor hun leningen.

Dit bankenplan wordt versoepeld en verlengd, waardoor oa. meer ondernemingen van de maatregel gebruik kunnen maken.

  • Bedrijven en gezinnen hebben nu tijd tot het einde van het jaar om een aanvraag op betalingsuitstel in te dienen. Voordien moest die aanvraag gebeuren voor 30 september.
  • Kmo’s met leningen met langere looptijd komen nu ook in aanmerking. Voordien konden enkel leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar op garanties rekenen. Dit werd opgetrokken naar 3 jaar.
  • Er zullen meer bedrijven in aanmerking komen. De definitie van een ‘gezond bedrijf’ wordt breder, de voorwaarde dat een onderneming niet mag achterstaan met betalingen voor belastingen of sociale bijdragen wordt geschrapt en er lopen onderhandelingen met de Europese Commissie om nog meer bedrijven in moeilijkheden te kunnen helpen.  
  • Er werd gesleuteld aan de risicoverdeling. Aanvankelijk moesten banken de eerste 3 procent van de kredietverliezen dragen en de helft van de volgende 2 procent. Nu zal de bank in totaal slechts 20 procent van de verliezen dragen, de overheid 80. Hierdoor zal een bank makkelijker een lening (of een uitstel van terugbetaling) toestaan.

De versoepeling van de steunmaatregel komt er, aldus minister van Financiën Alexander De Croo, omdat men bij oprichting van het bankenplan hoopte op een snel herstel. Het is nu echter duidelijk dat dit herstel minder vlot gaat als gedacht en dat veel bedrijven het moeilijk hebben.

Een vlotte kredietverlening moet helpen bij het herstel van de crisis en moet extra zuurstof bieden aan de economie. Febelfin en de bankensector willen op die manier de consumenten en bedrijven ondersteunen.

Momenteel is het echter nog wachten op de concrete teksten en modaliteiten, waardoor de aanpassing pas binnenkort in voege zal gaan.