Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Europese studie overcrowdfunding levert enkele interessante inzichten op

Recent verscheen een Europese studie over crowdfunding. Bijzonder interessant vonden we de rol van geslacht, leeftijd, opleiding en ervaring met investeren. We leerden ook heel wat over de verwachtingen van rendementen in zowel aandelen als leningen.

Bovenstaande grafiek toont dat investeren toch vooral nog een mannenzaak blijft.

Het zijn vooral dertigers en veertigers die investeren in kapitaal. Voor leningen stellen we vast dat de leeftijden meer verdeeld zijn en dat 60-plussers de grootste groep vormt. Dit lijkt ons gezond, vooral omdat investeren in start-ups vaak een zaak van lange adem is. De belegger moet daar vele jaren geduld hebben tot zijn exit er aan komt.

Naar opleidingsniveau zijn het vooral de hoger opgeleiden die actief zijn. Bovendien zijn het vooral mensen met ervaring in beleggen die de stap zetten.

Inherent zou het wel eens kunnen zijn dat hoger opgeleiden met beleggingservaring waarschijnlijk effectief ook de middelen ter beschikking hebben om te investeren. Heel groot zou die invloed echter niet mogen zijn, want investeren in crowdfunding kan vaak al vanaf €25.

Als we de verwachtingen analyseren, dan zien we dat slechts een minderheid (ongeveer 20%) verwacht geld te verliezen op zijn investering. De grootste groep verwacht 1 tot 15% rendement. 5% hoopt op minstens een verdubbeling van de investering. Hier vrezen we dat toch wel een belangrijk deel van de verwachtingen niet zullen ingelost worden. Als we de studies immers vergelijken met de resultaten van professionele risicokapitaalverstrekkers (Venture Capitalists), dan zien we dat ook zij -ondanks hun strikte due diligence en intensieve begeleiding- een groot deel van hun investeringen moeten afschrijven. Op een typisch VC portfolio van 10 bedrijven wordt regelmatig 25% of meer afgeschreven. De goede VC-fondsen hebben meerdere zogenaamde 'homeruns' van 1 of 2 bedrijven die fantastische rendementen opleveren en heel de portfolio redden. De verwachtingen van de crowd zullen het -voor wat investeringen in kapitaal betreft- wellicht slechter doen dan wat sommigen verwachten, in het bijzonder wanneer niet de gouden regel gevolgd wordt van de inleg te spreiden over verschillende dossiers. Anderzijds zijn de bedragen die geïnvesteerd kunnen worden in dossiers in België nog zeer beperkt. Zo kan men voor campagnes tussen €100.000 en €300.000 maximaal €1.000 tot €5.000 investeren. Dat lijkt ons een goede zaak. Voor campagnes onder €100.000 zijn er geen wettelijke beperkingen. Bij Bolero Crowdfunding zorgen wij echter voor een limiet van €5.000. Dit omdat we weten dat de risico's vrij hoog zijn, maar anderzijds omdat het 'crowd'-funding moet blijven. Als een handvol mensen €100.000 samenbrengen kan men niet meer echt van crowd spreken. Onze beperking wordt ook ingegeven door onze ervaring met on-line beleggers op ons www.bolero.be platform. Daar zien we dat een ervaren belegger gemiddeld €5.000 tot €10.000 in 1 aandeel stopt.

De volledige studie is terug te vinden op:

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/160217-presentations-ecsf-fsug_en.pdf