Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Gelukkig 2017! Dit wordt het jaar van de Tax Shelter voor crowdfunding…

Vanaf 1 februari treedt de Tax Shelter in werking voor investeringen in jonge bedrijven via erkende crowdfundingplatformen. De overheid poogt op deze manier investeringen in jonge ondernemingen aan te moedigen.

Hoe werkt dat nu in de praktijk?

Vooreerst is er een verschil tussen aandelen en obligaties. Een particulier die participeert in het kapitaal van een startende onderneming via aandelen kan zo 30% (in geval van KMO’s [1]) tot 45% (in geval van micro- ondernemingen [2]) van zijn investering in mindering brengen van de personenbelasting. De meeste van de bedrijven die aandelen uitgeven op het Bolero Crowdfunding platform zijn start-ups en scale-ups die onder de definitie van ‘micro-onderneming’ vallen. Onder deze interessante fiscale maatregel kan men als particulier tot 100.000 EUR per jaar fiscaal aftrekbaar investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscale voordeel bedraagt 30%. Men is wel verplicht deze aandelen minimum 4 jaar in portefeuille te houden, zoniet wordt het voordeel pro-rata teruggevorderd. Een onderneming kan tot maximum 250.000 EUR ophalen tijdens haar bestaan.

In geval van obligaties of leningen zal de investeerder kunnen genieten van een vrijstelling van 30% roerende voorheffing die normaliter worden geheven op de interesten die zo’n investering teweegbrengen en dit tot een eerste interestenschijf van 15.000 EUR per jaar. Ook hier moet de lening een minimale looptijd van 4 jaar hebben, moet ze worden uitgegeven door een start-up die jonger is dan 4 jaar en mag ze niet worden aangewend ter herfinanciering.

Ook geldig via crowdfunding, of toch (nog) niet?

De tax shelter is geldig voor investeringen in crowdfunding via erkende platformen. We verwachten dat Bolero Crowdfunding de erkenning van de FSMA zeer binnenkort zal ontvangen, en zullen natuurlijk deze informatie up to date brengen zodra we de officiele communicatie van FSMA ontvangen hebben.

Staar je niet blind op de fiscale voordelen alleen!

Zelfs als de tax shelter in voege is, blijft investeren in jonge bedrijven zeer risicovol. Een aanmoediging via de tax shelter is uiteraard leuk, maar investeren in starters enkel en alleen omdat het een fiscaal voordeel oplevert wordt afgeraden. In geval van faillissement zal je toch verliezen, ongeacht of er een fiscaal voordeel was of niet.

Meer informatie vindt u op deze website.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Een KMO, (kleine vennootschap zoals bedoeld in art 15 van de Vennootschappenwet) wordt hierbij gedefinieerd als een vennootschap waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar niet meer dan 100 bedraagt en die aan minstens twee van de drie volgende criteria beantwoordt (op geconsolideerde basis, met inbegrip van dochterondernemingen):

• Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;

• Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 7.300.000;

• balanstotaal van maximaal € 3.650.000.

[2] Een micro-onderneming is een vennootschap dat ook minstens twee van de drie volgende criteria vervult (op geconsolideerde basis):

• Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 werknemers;

• Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 700.000;

• balanstotaal van maximaal € 350.000.