Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Hoera! De Tax Shelter voor crowdfunding is er eindelijk!

Sinds 1 februari is de langverwachte Tax Shelter in werking voor investeringen in jonge bedrijven via erkende crowdfundingplatformen. De overheid poogt op deze manier investeringen in jonge ondernemingen aan te moedigen. Bolero Crowdfunding is het eerste platform dat onder deze goedkeuring valt voor deze Tax Shelter.

Concreet gaat het bij aandelenparticipaties over een aanzienlijke belastingvermindering van 30% van het geïnvesteerde bedrag in KMO’s en zelfs 45% voor kleine ondernemingen. Bij investeringen via obligatieleningen komt er een vrijstelling van de roerende voorheffing aan op de interesten van de leningen (vanaf 1/1/2017 staat de RV op 30%). Wij zullen uiteraard per investeringsopportuniteit zeer duidelijk aangeven welke belastingvoordelen van toepassing zijn.

En nog meer goed nieuws: het maximale bedrag voor crowdfundingprojecten wordt omhoog getrokken van 1.000 euro naar 5.000 euro per investeerder. Voor ondernemingen blijft het jaarlijks maximum op te halen bedrag (zonder uitgifte van prospectus) 300.000 euro.

We kijken er dan ook naar uit om binnenkort de eerste crowdfundingcampagnes onder de nieuwe Tax Shelter te lanceren.

Ontdek de Tax Shelter voor crowdfunding