Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Ontdek de crowdfundingcampagne van Azteq


Op donderdag 25 mei om 10 uur trekken we opnieuw een crowdfundingspurt aan met wederom een oude bekende. Azteq, de Limburgse zonnespecialist die vorig jaar 1 miljoen euro ophaalde voor de bouw van een zonnethermische installatie voor de Spaanse brouwerij van Heineken in Sevilla, lanceert, via Bolero Crowdfunding, voor de tweede keer een crowdfundingcampagne.

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zal creativiteit en wil tot samenwerking onontbeerlijk zijn. Vooral de verbranding van fossiele brandstoffen heeft een gigantische invloed op ons klimaat. De overgang naar duurzame energie is dan ook dringender dan ooit. Dat heeft Azteq begrepen en het bedrijf streeft ernaar om een Europese revolutie in groene warmtetechnologieën op industriële schaal te ontketenen.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

De Concentrated Solar Thermal (CST) technologie van Azteq maakt gebruik van parabolische spiegels die de zonnestraling concentreren op een brandlijn. In deze brandlijn loopt thermische olie door collectorbuizen. Deze hete olie (tot 400°C) wordt omgezet naar het thermische product dat de industrie nodig heeft (stoom, thermische olie, hete lucht of water onder hoge druk).

De zonnewarmtesystemen die ze ontwikkelen, zijn niet alleen financieel interessant, maar ze zijn ook onschadelijk voor mens, dier, milieu en klimaat. Ze maken geen lawaai, veroorzaken geen geurhinder of overlast en zijn verenigbaar met tal van landbouwactiviteiten. Bovendien dragen ze bij tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.

 

“Azteq is aan een groeispurt bezig. De vraag naar zonnewarmte voor industriële processen neemt sterk toe in heel Europa, zowel in aantal projecten als in de grootte-orde per project.”

Wat kan je als investeerder in dit verhaal betekenen?

Via het Bolero Crowdfunding-platform wil Azteq particuliere investeerders aanspreken en hen de kans geven om mee te investeren in het groeiverhaal van de onderneming. Met deze crowdfundingcampagne wil Azteq maximum1 miljoen euro ophalen om deze gelden als werkkapitaal in te zetten voor nieuwe projecten die al in de pijplijn zitten.  In september 2024 willen ze starten met een CST-installatie voor Boortmalt in Herent en voor Umicore in Brugge.

In ruil voor hun belegging in deze obligatie in bulletvorm van 4 jaar, krijgen beleggers een bruto interest van 7,41%* (netto interest 5,19%). De terugbetaling van het kapitaal gebeurt dus op het einde van de looptijd, terwijl de betaling van de interest jaarlijks zal gebeuren.  Investeren in de nieuwe crowdfundingcampagne is mogelijk vanaf donderdag 25 mei om 10.00 uur. Je kan vanaf 500 euro investeren, het maximum inschrijvingsbedrag bedraagt 5 000 euro.

 

>> Ontdek de crowdfundingcampagne van Azteq

 

Voor dit crowdfundingproject wordt er geen prospectus gepubliceerd, de informatienota kan hier geraadpleegd worden. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.

*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België.