Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Ontdek de crowdfundingcampagne van Den-Invest

RECLAME

Je mag je agenda alvast blokkeren voor een nieuwe crowdfundingcampagne bij Bolero Crowdfunding. We houden de vastgoedsector nog even in het vizier: Den-Invest, een makelaar die vooral actief is op de Brusselse residentiële vastgoedmarkt,  
 wil op donderdag 17 november 1 miljoen euro ophalen door de uitgifte van een obligatie.

Brussel biedt veel uitdagingen, maar ook veel mogelijkheden. De Brusselse residentiële markt blijft uiterst dynamisch waarbij het aanbod van woningen nog altijd lager uitvalt dan de vraag ernaar. Den-Invest koopt eigendommen op, renoveert de panden (vooral op energetisch vlak) om ze daarna met winst terug te verkopen.

Ondanks de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften, de stijging van de rentetarieven en de enorme energie-uitdaging blijft waardecreatie voor Den-Invest een essentiële, maar vooral ook een haalbare strategie. Door zich te concentreren op bestaande, middenklassepanden (geen dure luxueuze eigendommen noch bouwvallige goedkope panden), richt Den-Invest zich op het grootste deel van de Brusselse vastgoedmarkt.

Met deze crowdfundingcampagne wil Den-Invest 1 miljoen euro ophalen door de uitgifte van een obligatieop 2 jaar in bulletvorm. In ruil voor hun belegging krijgen beleggers een bruto interest van 7,34%* (netto interest 5,14%). De terugbetaling van het kapitaal gebeurt dus op het einde van de looptijd, terwijl de betaling van de interest jaarlijks zal gebeuren.

Met de opgehaalde gelden wil Den-Invest een deel haar geïnvesteerde eigen vermogen recupereren om nieuwe opportuniteiten op de vastgoedmarkt te verzilveren.

Investeren in deze nieuwe crowdfundingcampagne is mogelijk vanaf donderdag 17 november om 10.00 uur. Je kan vanaf 100 euro investeren, het maximum inschrijvingsbedrag bedraagt 5 000 euro.

Voor dit crowdfundingproject wordt er geen prospectus gepubliceerd, de informatienota vind je hier. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.

*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

>> Ontdek de crowdfundingcampagne van Den-Invest