Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Ontdek de crowdfundingcampagne van GJN Vastgoed

                                                                                RECLAME

Er staat een nieuwe crowdfundingcampagne op het programma. Deze keer een campagne in de vastgoedsector met residentiële vastgoedontwikkelaar GJN Vastgoed. Dit bedrijf wil op donderdag 13 oktober om 10 uur via een crowdfundingcampagne 1 950 000 euro ophalen.

GJN Vastgoed richt zich op vastgoedontwikkelingen die te klein zijn voor de nationale spelers en te groot voor de plaatselijke spelers. Ze focussen op de ontwikkeling van ‘kleinere’ appartementsgebouwen in goed bereikbare en centraal gelegen locaties van kleine steden en grote gemeenten in de ‘Vlaamse Ruit’ (stedelijk kerngebied gelegen tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven). GJN Vastgoed is in 4 jaar sterk gegroeid en is nu op kruissnelheid gekomen. Ze wilen hun activiteiten in de komende jaren aanhouden met het accent op kwaliteit.

Met de crowdfundingcampagne wil GJN Vastgoed 1 950 000 euro ophalen door de uitgifte van een obligatie op 3 jaar in bulletvorm. In ruil voor hun belegging krijgen beleggers een bruto interest van 7,16%* (netto interest 5,01%). De terugbetaling van het kapitaal gebeurt dus op het einde van de looptijd, terwijl de betaling van de interest jaarlijks zal gebeuren.

In eerste instantie zal GJN Vastgoed de gelden aanwenden voor de voortzetting van 4 lopende bouwwerven (71 appartementen), 2 projecten in bouwaanvraag (42 wooneenheden) en 63 appartementen waarvoor GJN Vastgoed de vergunningsaanvraag voor het einde van dit jaar zal indienen. Tot slot zal ook een deel van de opgehaalde gelden aangesproken worden om de lopende achtergestelde lening van 2,5 miljoen euro terug te betalen.

Investeren in de nieuwe crowdfundingcampagne is mogelijk vanaf donderdag 13 oktober om 10.00 uur. Je kan vanaf 500 euro investeren, het maximum inschrijvingsbedrag bedraagt 25 000 euro.

Voor dit crowdfundingproject wordt er geen prospectus gepubliceerd, de informatienota kan hier geraadpleegd worden. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.

*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

>> Ontdek de crowdfundingcampagne van GJN Vastgoed