Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Yucopia’s crowdfundingcampagne was een slagvaardig succes

De crowdfundingcampagne van Yucopia wist glansrijk de eindmeet te halen en was een buitengewoon succes! Dankzij de ongelofelijke steun en het vertrouwen van 267 particuliere investeerders en ambassadeurs heeft Yucopia zijn beoogde doelen overtroffen en maar liefst 300 000 euro opgehaald. Yucopia kan met vertrouwen haar missie om aankoopprocessen te transformeren verder zetten.  

Investeerders die in deze crowdfundingcampagne investeerden, krijgen een bruto interest van 9,19% en de obligatie loopt 48 maanden. Deze investeerders hebben laten zien dat zij de visie van Yucopia op een efficiënter en gestroomlijnder aankoopbeheer delen en ondersteunen.

Maar nog belangrijker is dat Yucopia niet alleen financiële steun heeft ontvangen, maar ook een nieuw netwerk van ambassadeurs heeft opgebouwd. Jullie geloof in Yucopia gaat verder dan alleen investeren; het is een blijk van vertrouwen in hun vermogen om de wereld van aankoopbeheer te vereenvoudigen.

Deze campagne was niet alleen een mijlpaal voor Yucopia, maar ook een bewijs van de kracht van gemeenschap en samenwerking.

 

“Dus namens het hele Yucopia-team, willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie steun, toewijding en geloof in onze visie. Samen gaan we nieuwe hoogten bereiken en de wereld van aankoopbeheer veranderen."

Ga aan de slag als investeerder van Bolero Crowdfunding >>

We wensten Yucopia alvast enorm veel succes toe met de geplande projecten!

*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Beleggen in crowdfundingprojecten brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.