Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Crowdfunding wereldwijd

Het is moeilijk wereldwijd het exacte aantal platformen te kennen.
Volgens Crowdsurfer zouden er vandaag 2 710 platformen zijn.
Dit aantal is dus fors gestegen, want eind 2015 telde Crowdsurfer nog
maar 1 700 platformen. Van deze 2 710 platformen vandaag, komen
er 865 uit de Verenigde Staten, goed voor 32% van de wereldmarkt.
In Europa is het land met de meeste platformen zonder verrassing
het Verenigd Koninkrijk, dat goed is voor 12%. Op wereldschaal
vertegenwoordigt België slechts 1% van het aantal platformen.

In 2015 verdeelden de vier grootste spelers in Europa, namelijk
het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Duitsland, 64% van
de markt onder elkaar. Sindsdien is crowdfunding sterk ontwikkeld
en werden er tal van platformen opgericht. Het totale marktaandeel
van deze vier landen bedroeg in 2016 nog maar 27%.

 

Een markt van 134 miljard USD

In 2015 bedroeg het mondiale omzetcijfer van crowdfunding
134,78 miljard dollar. Een verbluffende stijging in vergelijking
met 2014, toen nog maar 16 miljard dollar werd opgehaald.

We zien dat crowdfunding over heel de wereld steeds groter wordt.
In 2015 heeft het namelijk het gemiddelde jaarlijkse financieringsbedrag
door Business Angels en Venture Capitalists ruimschoots overschreden.

We stellen dus vast dat crowdfunding een algemeen aanvaarde
financieringsbron is geworden. Niettemin moeten we opmerken
dat het soms niet alleen een autonome financieringsbron is.
Een deel van de investeringen komt van professionele investeerders
die over het algemeen forsere bedragen investeren dan de gemiddelde
investeerder en die niet via het klassieke systeem van participatieve
financieringsplatformen investeren. Dit geldt zeer vaak voor
crowdfunding via aandelen. Professionele investeerders zijn
de Business Angels en Venture Capitalists.
Sommige Business Angels en Venture Capitalists hebben
crowdfunding via aandelen zelfs opgenomen als een fase van hun
investeringsstrategie. In een dergelijke situatie heeft de onderneming
namelijk al een groot aantal promotoren, nog voor de Venture Capitalist
of Business Angel haar komen steunen. Douw & Koren schat dat het
aandeel professionele investeerders in de campagnes 40% bedraagt in
2016. De gelden die deze professionele investeerders inbrengen, worden
‘normaal’ niet opgenomen in de gegevens over de totaal opgehaalde
bedragen die beschikbaar zijn op de platformen.

 

Download gratis de whitepaper 'Crowdfunding in België'