Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Waarom voor crowdfunding kiezen?

Volgens Douw & Koren is de belangrijkste motivatie voor investeerders
om een project steunen, dat zij erin geloven. Dat geldt nog meer
wanneer de investeerder verwacht een beloning te krijgen in ruil
voor zijn investering. Sommige backers steunen projecten waar zij
van houden, waar zij emotioneel of geografisch mee verbonden
zijn of projecten waarmee zij dezelfde waarden delen.

Wat crowdfunding van aandelen en leningen betreft, worden de backers
voornamelijk gemotiveerd door de financiële opbrengst die zij kunnen
incasseren. In dat geval zien de backers hun inbreng als een echte
investering. Participatieve financiering biedt backers de kans een
Business Angel of Venture Capitalist te worden door bedragen
te investeren die veel lager zijn dan die van dergelijke investeerders.

het standpunt van de ondernemer is crowdfunding niet alleen
een alternatieve financieringsbron maar ook een doeltreffende manier
om zijn project te testen bij het grote publiek, vooral voor crowdfunding
via beloningen. Bij dit soort crowdfunding investeren de backers
namelijk alleen in het project als ze het idee ervan interessant vinden.
In het omgekeerde geval, als een crowdfundingcampagne via beloningen
er niet in slaagt het vastgestelde minimale financieringsbedrag te halen,
kan dit een teken zijn dat het idee van het project niet noodzakelijk het
publiek warm maakt en mogelijk niet zal werken wanneer het product
of de dienst op de markt wordt gebracht.


In geval van een succesvolle campagne, is de crowdfunding ook een
marketinginstrument om het product of de dienst bekend te maken.
Bovendien worden met dit soort financiering veel mensen bereikt die
de ondernemer gegevens of ideeën kunnen bezorgen. Ten slotte kan
het helpen om andere financieringsbronnen aan te trekken, zoals
Venture Capitalists of Business Angels, soms zelfs de banken.

Obstakels voor de investeerders

Een onderneming die haar project lanceert, kan in haar zoektocht
naar investering op een aantal obstakels botsen. Er worden vier
belangrijke obstakels geïdentificeerd. Het eerste obstakel lijkt tamelijk
vanzelfsprekend, namelijk een gebrek aan financiële middelen bij de
investeerders. Vervolgens zien we dat bepaalde mensen crowdfunding
niet echt kennen en, hoewel ze geïnteresseerd zijn in dit nieuwe
financieringssysteem, durven ze geen projecten steunen omdat
ze onvoldoende kennis hebben. Om iets te doen aan dit probleem,
organiseert Bolero Crowdfunding het hele jaar door introductiesessies
om het principe bekend te maken en aan nieuwsgierigen en
geïnteresseerden uit te leggen wat het precies is. Daarnaast heeft
het een witboek en een boek over crowdfunding uitgegeven.


Een laatste serieus obstakel tot slot schuilt in het feit dat mensen vaak
weinig vertrouwen hebben in het internet. Nu zijn het net de nieuwe
online communicatiemiddelen en transacties via internet die de opkomst
van crowdfunding in de hand hebben gewerkt. Sommige mensen zijn
het gewoon niet gewend om betalingen te verrichten via internet en
twijfelen eraan of deze betalingen wel veilig zijn. De wereld digitaliseert
steeds meer, en zij die het meest terughoudend zijn ten aanzien van het
internet, zullen in de toekomst gedwongen worden zich aan te passen.

Download gratis de whitepaper 'Crowdfunding in België'