Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Ontdek de crowdfundingcampagne van Buffl

RECLAME

Op maandag 11 december 2023 om 10 uur wil Buffl, via de uitgifte van een obligatie, maximum 300 000 euro ophalen om verder te investeren in rekrutering en de eigen Buffl-tool.

Door technologische vooruitgang, globalisatie en veranderende consumentenvoorkeuren veranderen de economische - en marktomstandigheden tegenwoordig continue en razendsnel. Dit maakt dat ondernemers zich vaak flexibele strategieën en transformerende bedrijfsmodellen moeten eigen maken. Buffl die zich op de business research – en consultancy-sector positioneert, speelt in deze context een cruciale rol voor de ondernemer.

Door middel van diepgaand marktonderzoek kan Buffl ondernemers van actuele en relevante informatie over o.a. trends, concurrentie en consumentenbehoeften voorzien. Daarnaast levert Buffl ook strategisch advies, afgestemd op de vergaarde inzichten, om ondernemers te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het aanpassen van hun bedrijfsstrategieën. Dit stelt ondernemers in staat om proactief te zijn, kansen te benutten en zich effectief aan de snel evoluerende markt in België aan te passen.

De kunst van het begrijpen

Buffl opereert in de business research sector, waar het zich positioneert als een partner die bedrijven ondersteunt bij het nemen van beslissingen. Met bijna zes jaar ervaring heeft Buffl een stevige klantenbasis opgebouwd door gebruik te maken van een unieke combinatie van een eigen community, een robuust platform, marktonderzoek, en menselijke expertise. In een tijd waarin snelle toegang tot de mening van eindgebruikers cruciaal is, streeft Buffl ernaar bedrijven te helpen betere producten en diensten op de markt te brengen.

 

“Ondernemingen helpen om ‘first-time-right’ beslissingen te nemen door de mening van hun eindgebruikers te vragen, dat is evident toch?”

 

Het is dan ook Buffl die met deze crowdfundingcampagne maximum 300 000 euro wil ophalen om verder te investeren in rekrutering en de eigen Buffl-tool.

Wat krijgt de investeerder?

In ruil voor hun belegging in deze obligatie van 36 maanden, krijgen beleggers een bruto interest van 8,9%* (netto interest 6,23%). Deze obligatie is opgebouwd met een kapitaalsuitstel van 1 jaar terwijl de betaling van de intrest driemaandelijks zal gebeuren. Na die eerste 12 maanden worden intrest en kapitaal driemaandelijks terugbetaald. Investeren in de nieuwe crowdfundingcampagne is mogelijk vanaf maandag 11 december 2023 om 10.00 uur. Je kan vanaf 100 euro investeren,het maximum inschrijvingsbedrag bedraagt 2 500 euro.


 

>> Ontdek de crowdfundingcampagne van Buffl

 

 

*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Lees hier het blad met essentiële beleggingsinformatie om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen. Beleggen in crowdfundingprojecten brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.