Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Ontdek de crowdfundingcampagne van Yucopia

                                                                               RECLAME

We zijn verheugd om de lancering van een nieuwe crowdfundingcampagne op ons platform aan te kondigen. Met deze campagne begeven we ons deze keer in de wondere wereld van IT en computerconsultancy. Want op dinsdag 20 februari 2024 wil Yucopia, via de uitgifte van een obligatie, maximum 300 000 euro ophalen. Maar laten we het vandaag hebben over meer dan alleen de campagne; laten we het hebben over de missie, visie en het vlaggenschipproduct van Yucopia.

Enterprise Resource Planning

Een van de grootste uitdagingen binnen de huidige Enterprise Resource Planning (ERP) systemen is dat deze op maat van de aankoopdienst of van een financiële afdeling zijn gebouwd. Andere medewerkers binnen het bedrijf weten daardoor vaak niet weten hoe en bij welke leverancier ze bestellingen moeten plaatsen en opvolgen. Dit leidt tot lange processen, ingewikkelde communicatie en veel manueel werk.

Yucopia biedt een unieke benadering van aankoopbeheer door een intuïtieve interface te combineren met virtuele marktplaatsen en kunstmatige intelligentie. Met zijn innovatieve en revolutionaire aankoopsoftware helpt Yucopia bedrijven en organisaties om hun aankopen op een gesroomlijnde – en efficiënte manier te beheren door zowel on- als offline aankopen van medewerkers te organiseren, structureren, op te volgen en rapporteren. Dit alles naadloos gesynchroniseerd met hun bestaande boekhoudsoftware.

Er was eens…

Yucopia werd in 2019 opgericht en heeft sindsdien zijn aankoopsoftware geoptimaliseerd. Ze is als onderneming vooral gestart om dit euvel voor kmo’s weg te werken. Maar de dag van vandaag legt Yucopia ook al een virtuele laag boven de pure boekhoudkundige aankoopflow van grotere bedrijven en overheidsinstellingen.

Yucopia is niet zomaar een aankoopsoftware - het is een revolutionaire tool die bedrijven en overheden in staat stelt om hun aankoopprocessen te stroomlijnen, te vereenvoudigen en te optimaliseren. Dit brengt ook aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee doordat er kortere aankooptermijnen gerealiseerd worden en een vermindering van de administratieve lasten.

Wat krijgt de investeerder?

Op dinsdag 20 februari om 10.00 uur wil Yucopia, via de uitgifte van een obligatie, maximum 300 000 euro ophalen om in haar groei in de publieke sector alsook het aanwerven van nieuw personeel te investeren.

In ruil voor hun belegging in deze obligatie van 48 maanden, krijgen beleggers een bruto interest van 9,19%* (netto interest 6,43%). Deze obligatie is opgebouwd met een kapitaalsuitstel van 1 jaar terwijl de betaling van de intrest maandelijks zal gebeuren. Na die eerste 12 maanden worden intrest en kapitaal maandelijks terugbetaald.

Investeren in de nieuwe crowdfundingcampagne is mogelijk vanaf dinsdag 20 februari om10.00 uur. Je kan vanaf 100 euro investeren,het maximum inschrijvingsbedrag bedraagt 2 500 euro.

>> Ontdek de crowdfundingcampagne van Yucopia

*Op de bruto interest geldt een roerende voorheffing van 30% voor een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Lees hier het blad met essentiële beleggingsinformatie om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen.  Beleggen in crowdfundingprojecten brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Beleggen via crowdfunding brengt risico’s met zich mee. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je inleg deels of volledig verliezen. De obligaties zijn moeilijk te verkopen voor eindvervaldag.